Lejrledelse / stab

Som en del af lejrledelsen indgår du i et frivilligt team, der har det overordnede ansvar for, at lejren opfylder de fastsatte pædagogiske mål. Du er også bindeledet til den lokalforening, der er ansvarlig for lejrens praktiske afholdelse. Du er tovholderen, der sørger for at alt fungerer før, under og efter lejren. En vigtig del af din rolle under lejren er at støtte ledergruppen i at arbejde temabaseret og aktivt med CISV's fredsuddannende mål.

Du bør være organisatorisk anlagt, og kunne finde kreative løsninger på såvel pædagogiske som praktiske spørgsmål. Du bør have en interesse i at arbejde med børn, unge og voksne i et interkulturelt miljø. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med gruppedynamik. Det er et ekstra plus, hvis du har erfaring med lejrafholdelse eller projektstyring, måske fra en anden organisation eller fra erhvervslivet.

Som stab får du mulighed for at udvikle dine organisatoriske evner, dine lederegenskaber og får praktisk træning i konflikthåndtering og fredsuddannelse.

Pris

Som en del af lejrledelsen betaler CISV for alle din omkostninger i forbindelse med lejren.

Du skal selv betale lommepenge og sørge for at være medlem af CISV Danmark – som minimum i et personligt, individuelt medlemskab – alternativt i et familiemedlemskab med alle på din folkeregisteradresse.

Læs mere om, hvordan du bliver medlem af CISV her.

Ledige pladser

For at blive lejrleder i et Youth Meeting skal du i kontakt med de lokalforeninger der afholder Youth Meeting. Du kan finde ud af hvilke lokalforening der afholder Youth Meeting ved at skrive til CISV kontoret. Du kan også se her om der mangler lejrleder til Youth Meeting.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål angående det at være lejrleder eller om Youth Meeting-programmet kan du skrive til Youth Meeting-udvalget.

Sitemap
Close

Søgning