CISV FOR ALLE (CFA)

CFA-udvalget står for at planlægge og afholde den årlige aktivitet CISV for Alle (CFA), som både giver aktive CISV'ere mulighed for at mødes og nye medlemmer mulighed for at opleve, hvad CISV handler om. CFA foregår over fire dage i skolernes efterårsferie og programmet er fyldt med masser af aktiviteter, sjov og leg for 100 10-15-årige deltagere. CFA-udvalgets arbejde består i at planlægge CFA i forhold til blandt andet deltagere, transport og praktisk planlægning. Derudover fungerer udvalget som stab på CFA, hvor vi hjælper lederne med at give deltagerne en sjov og spændende CISV-oplevelse.

Kontaktoplysninger

Birgitte Guldbrandsen

Nationalt
Medlem af Daglig Ledelse
Medlem af CFA-udvalget

Lokalt Hareskov-Værløse LF
Næstformand
Børnebyskontaktperson

26 13 76 02
Ambiguld@hotmail.com

Johan Christiansen

Nationalt
HB-repræsentant junior

Lokalt Storstøm LF
Juniorbestyrelsesmedlem

28 11 68 86
johanlmc@gmail.com

Sonja Skovgård Møller

Nationalt
Medlem af CFA-udvalget
cfa@dk.cisv.org

Sitemap
Close

Søgning