Lejrledelse / stab

Som en del af lejrledelsen indgår du i et frivilligt, internationalt team, som har ansvar for, at lejren når sine pædagogiske mål. Du er også linket mellem lejeren og den lokalforening, der har ansvaret for den. Du er tovholderen, som sørger for at alt fungerer før, under og efter lejren. Sammensætningen af lejrledelsen på en Seminar Camp er altid international. Derfor er arbejdsprogets engelsk.

Som en del af lejrledelsen er det din opgave at koordinere, hvordan deltagerne planlægger, gennemfører og evaluerer de forskellige aktiviteter. Din rolle er at støtte deltagerne og hjælpe dem med at lære, hvordan de aktivt kan bidrage til at skabe et fredeligere samfund.

Hvis du vil være lejrleder på en Seminar Camp skal du være interesseret i at arbejde med unge i et interkulturelt miljø. Du bør være organisatorisk anlagt og kunne finde kreative løsninger på pædagogiske og praktiske problemer. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med gruppedynamik. Det er også et plus, hvis du har erfaring med lejrafholdelse og/eller projektstyring, måske fra en anden organisation eller fra erhvervslivet. Som lejrledelse udvikler du et inkluderende lederskab, hvor støtte og evaluering er to centrale kompetencer. Du får erfaring med arbejde fredsuddannelse og konflikthåndtering.

Pris

Som lejrleder betaler CISV for alle dine omkostninger i forbindelse med lejren.

Du skal selv betale lommepenge og sørge for at være medlem af CISV Danmark – som minimum i et personligt, individuelt medlemskab – alternativt i et familiemedlemskab med alle på din folkeregisteradresse.

Læs mere om, hvordan du bliver medlem af CISV her.

Ledige pladser

Ansøgningsfristen til Seminar Camp ligger normalt i oktober/november for det kommende år. Hvis der efterfølgende er pladser kan du finde dem her. Har du spørgsmål om at være lejrleder på en Seminar Camp kan du skrive til Seminar Camp-udvalget.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til din lokalforening eller Seminar Camp-udvalget.

Sitemap
Close

Søgning