Vil DU være frivillig leder?

Vil DU være frivillig leder?

Som frivillig leder har du ansvaret for den danske delegation. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med unge. Deltagerne har en stor del af ansvaret for lejrens gennemførelse. Derfor skal lederne sørge for aktivt at støtte og koordimere deltagernes engagement.

Som leder arbejder du aktivt før lejren med delegationens praktiske og pædagogiske forberedelser. Sammen forbereder I aktiviteter, der relaterer sig til temaet og diskuterer temaet og lejrens gennemførelse. Forberedelserne før lejren er en vigtig del af din opgave. Derfor er det en fordel, hvis du bor i nærheden af deltagerne/lokalforeningen, så I kan mødes regelmæssigt.

Under lejren er du en aktiv del af ledergruppen, som sammen planlægger aktiviteter og støtter deltagerne i deres planlægning og gennemførelse af aktiviteter.

Lejren giver dig mulighed for at udvikle dine personlige lederegenskaber og din evne til at arbejde med unge og voksne i et interkulturelt miljø. Desuden giver lejren dig praktisk erfaring med fredsuddannelse og konflikthåndtering.

Pris

Som leder har du ikke nogen omkostninger i forbindelse med et Youth Meeting. Rejseomkostninger betales af CISV Danmark, og dine løbende udgifter – herunder evt. vaccinationer etc. – betales af delegationen.

Du skal selv betale lommepenge og sørge for at være medlem af CISV Danmark – som minimum i et personligt, individuelt medlemskab – alternativt i et familiemedlemskab med alle på din folkeregisteradresse.

Læs mere om, hvordan du bliver medlem af CISV her.

Ledige pladser

Hvis du vil være leder eller har spørgsmål om Youth Meeting skal du kontakte din lokalforening eller Youth Meeting-udvalget. Du kan også se på Ledige pladser / ansøgning, om der mangler Youth Meeting-ledere lige nu.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til din lokalforening eller Youth Meeting-udvalget.

Bliv inspireret til at blive leder

Mød Jakob, og hør ham besvare spørgsmålene:

  • Hvilken rolle har man som leder?
  • Hvilke kompetencer får man som leder?
  • Hvorfor skal jeg være leder?

Lederfolder - læs mere

Lederbrochure_CISV_2024.pdf
Sitemap
Close

Søgning