Forsikring

Uanset, hvordan du deltager på en CISV aktivitet, så skal du være forsikret. Heldigvis har CISV en forsikring, der dækker alle vores deltagere (herunder ledere, stabe, JC's) på vores officielle, internationale programmer (Børneby, Youth Meeting, Interchange, Step Up og Seminar Camp).

Policen kan rekvireres ved at skrive til kontoret på secretary@dk.cisv.org.

Der er 24 timers dækning i hele verden, fra man tager afsted, til man kommer hjem. Der dækkes op til 10 ekstra dages rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i et program, så længe forsikringstageren følger CISV International's regler (at delegationer rejser sammen, alder for ledere/deltagere, etc.).

Forsikringen er fuldt dækket gennem de camp fees, man betaler som deltager, og der er ingen selvrisiko.

Øvrige internationale arrangementer

Det er afhængigt af det afholdende land/den afholdende nationale CISV-afdeling også muligt at få dækket alle, der tager på RTF, EJBM, IJBC o.l. – den afholdende CISV-afdeling beslutter for hvert enkelt arrangement, om der tegnes forsikring for alle deltagere ved arrangementet.
CISV Danmark kan hjælpe med at anvise en mulighed for rejseforsikring i disse tilfælde, hvis man ikke i forvejen har en privat rejseforsikring.

Frivillig hos CISV Danmark

I forhold til ulykker er du så at sige på arbejde for CISV Danmark. Det betyder, at du er dækket af CISV Danmarks arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen dækker personskade, når der er tale om varige mén og erhvervsevnetab. Arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskab hurtigst muligt. Hvis du har egen forsikring, så skal denne muligvis dække først, men det afhænger af den konkrete sag. Kontakt derfor altid CISV Danmark i dette tilfælde.
Du skal som leder have egen indboforsikring, der omfatter dine ejendele og personlig ansvarsforsikring, da dette ikke er en del af CISV Danmarks arbejdsskadeforsikring.

Som frivillig for CISV er du i alle tilfælde dækket af vores erhvervsansvarsforsikring, når du "arbejder" for CISV. Den dækker dog kun dit ansvar for skader, du forvolder på andre eller andres ejendom, men IKKE tyveri af dine ting eller egne ulykker, hvor der henvises til din private forsikring.
Som køkkenstab, træner eller en anden form for hjælper i forbindelse med et program er du desuden dækket af vores arbejdsskadeforsikring, som også inkluderer ulykker mm.
Som værtsfamilie er man dækket af sin private forsikring og ens CISV-gæster er dækket af deres rejseforsikring.

Lejre i Danmark

Alle skoler eller hytter (camp sites), som CISV Danmark bruger til afholdelse af lejre, er forsikret hos Max Levig (en afdeling under Tryg Forsikring) med en All Risk Forsikring. Denne dækker beskadigelse og hærværk på diverse bygninger og løsøre mht. de lånte lokaler op til 250.000 kroner, når disse er en direkte og beviselig følge af afholdte arrangementer. I særlige tilfælde, hvor der er skader for mere end 250.000, skal skaden anmeldes til CISV International's forsikring.
Det er underordnet, hvem der er ejer af det aktuelle løsøre, så længe det (direkte og beviseligt) er anvendt ved campens afvikling.
Policen for forsikringen hos Max Levig udsendes hvert år inden sommerens programmer og kan rekvireres ved at sende en mail til secretary@dk.cisv.org.
Vær opmærksom på, at der er en selvrisiko på 2000 kr., som bør skrives ind i budgettet for en lejr, samt at skader skal anmeldes til forsikringsselskabet straks og senest 72 timer efter campen er slut. Forsikringen dækker ikke skade i form af mindre skår, hak, ridser, småbuler og lign. eller værdiforringelse som følge heraf.

Er skaden sket, skal den anmeldes på en af nedenstående måder:

Skulle der være spørgsmål angående Max Levig forsikringen, kan man hos Tryg Forsikring kontakte Else Øgendal på tlf. 44 20 40 65.
Husk desuden at orientere kontoret på secretary@dk.cisv.org.

Sitemap
Close

Søgning