Dispensationsprocedure

Før du (som er kontaktperson i lokalforening / programudvalg) udfylder formularen her på siden:

Læs mere...

NUDD er ansvarlig for uddannelse af CISV Danmarks frivillige. I tilfælde af, at en person ikke kan deltage i en ellers obligatorisk uddannelsesaktivitet, skal denne person søge om dispensation.

Dispensationsprocedurens formål er at sikre

 • at frivillige, der skal modtage træning, ikke kan udeblive fra træningen, uden at den ansvarlige kontaktperson i lokalforeningen eller programudvalget har godkendt fraværet
 • en ensartet dispensationsprocedure for alle
 • at det er klart, hvem der kan give dispensation og derefter har ansvaret for at sikre kompenserende træning.

Følgende uddannelsesaktiviteter i CISV Danmark er indbefattet af nedenstående procedure for dispensation:

 • Uddannelsesweekend 1 (UW1)
 • Uddannelsesweekend UWBB-øst og UWBB-vest – Børneby
 • Uddannelsesweekend X (UWX) – Step Up
 • Uddannelsesweekend Y (UWY) – Youth Meeting
 • Uddannelsesweekend 3 (UW3) – evalueringsweekend

Kontaktpersonen i lokalforening / programudvalg kan give fuld og delvis dispensation

Hvis personen ikke kan deltage på en uddannelsesweekend, skal personen spørge sin kontaktperson i lokalforeningen / programudvalg om fuld eller delvis dispensation.
Kontaktpersonen kan herefter give personen dispensation til ikke at deltage i dele af eller hele træningen.
Ved alle dispensationer er det kontaktpersonen, som har ansvaret for at sikre den manglende træning efter behov og vurdere, om personen er kvalificeret til at udfylde sin kommende rolle på CISV's internationale programmer.

Ved dispensation til personen har NUDD ikke længere ansvaret for den frivilliges uddannelse i CISV Danmark.

Hvordan skal der ved dispensation gives besked til NUDD?

Hvis kontaktpersonen i lokalforeningen / programudvalget giver fuld eller delvis dispensation til ikke at deltage i en uddannelsesweekend, skal dette oplyses til NUDD. Denne oplysning skal gives ved at udfylde formularen her på siden.
Formularen skal udfyldes, hver gang en person får fuld eller delvis dispensation til ikke at deltage i hele eller dele af en uddannelsesweekend.

Deadline for at give NUDD besked om dispensation er den samme som deadline for tilmelding til de respektive uddannelsesweekend'er.
Se Infopacks / medlemssystemet / kalenderen for deadlines.
Dette giver NUDD mulighed for at give trænerne og lokalforeningen besked.

NUDD noterer, hvis personer, som er tilmeldt UW'erne, men som ikke har fået dispensation, udebliver eller kun deltager delvist. Denne information gives videre til den ansvarlige kontaktperson, som herefter har ansvaret for at sikre den manglende træning efter behov og vurdere, om den frivillige er kvalificeret til at udfylde sin kommende rolle på CISV's internationale programmer.

Fuld dispensation

Personen får dispensation til ikke at deltage i hele (den obligatoriske) uddannelsesweekend'en.

Delvis dispensation

Personen får dispensation til ikke at deltage i dele af (den obligatoriske) uddannelsesweekend.
Fx får personen dispensation til ikke at deltage i de to første timer af uddannelsesweekend'en, eller til ikke at deltage i uddannelsesweekend'en lørdag kl. 18-22.

Lokalforeningens kontaktperson kan give dispensation til:

 • Børnebyleder og -deltagere
 • Youth Meeting-leder og -deltagere
 • Step Up-leder og -deltagere
 • Stabsmedlem

Programudvalgets kontaktperson kan give dispensation til:

 • Seminar Camp-deltager
 • JC

Dispensationer for uddannelse i CISV Danmark

Desværre - noget er gået galt og din forespørgsel er ikke blevet afsendt!!
Tak for din indtastning.

Oplysninger om dig, der udfylder denne formular

Din rolle er kontaktperson og/eller lokal risk manager for lokalforeningen / programudvalget
Tilladte tegn er: 0-9

Oplysninger om den person, du giver dispensation

Tilladte tegn er: 0-9

Oplysninger om dispensationen

Vælg venligst nedenfor...
Vælg venligst nedenfor...

Nedenstående punkt skal udfyldes, hvis der er tale om en delvis dispensation, fordi det af sikkerheds- og planlægningsmæssige årsager er vigtigt, at NUDD ved, hvornår personen ikke deltager i uddannelsesweekenden.

NB: Hvis der er tale om en delvis dispensation, dvs. personen deltager på visse tidspunkter af uddannelsesweekenden, så skal personen tilmelde sig uddannelsesweekenden på lige fod som alle andre.

Skriv dato og tidsrum

Bemærk: Alle data, du indtaster i denne formular, slettes d. 30-05-2025

Problemer med formularen?

Hvis du oplever problemer med at sende denne formular, skal du sende en mail på rikke.juel.enemaerke@dk.cisv.org med en beskrivelse af

 • selve problemet
 • hvilken enhed, du bruger – fx PC / MAC / iPad / iPhone
 • hvilken browser, du bruger – fx Chrome / Safari / Firefox
 • evt. styresystem for din enhed.
Sitemap
Close

Søgning