Nationale udvalg

Nationale udvalg

CISV Danmark har en række organisatoriske opgaver, som bliver delvist varetaget af specialiserede udvalg. Disse udvalg er nedsat bl.a. for at

  • kvalitetssikre og organisere vores uddannelser og programmer samt hvordan vi afvikler programmer og fungerer som forening
  • sikre varetagelsen af vores unge medlemmer på en sikker og hensigtsmæssig måde
  • organisationen lever op til lovkrav og CISV Internationals regelsæt.

Udvalgsformændene vælges i forbindelse med hovedbestyrelsensmødet i september (se Procedure for valg af udvalgsformænd), og udvalgsformændene rekrutterer selv efter behov medlemmer til udvalget. Udvalgene konstiturerer sig selv og mødes i løbet af året efter behov.

Udvalgene støtter lokalforeningerne i alt det, der ligger inden for udvalgets område. Udvalgene svarer på spørgsmål, varetager administrative opgaver og støtter lokalforeningerne, når de afholder aktiviteter og programmer i Danmark.

Læs mere om de enkelte udvalg via menuen.

Kontakt et nationalt udvalg på

Sitemap
Close

Søgning