Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 32 roller:

  • 8 medlemmer fra Daglig Ledelse
  • 18 medlemmer fra lokalforeningerne
  • 6 udvalgsformænd for programudvalg og nationale udvalg (idet NJBR Senior, NUDD-repræsentant og National RM er medlemmer af DL).

P.t. er der dobbeltroller på nedenstående poster:

  • CISV Danmarks næstformand og Step Up-udvalgets formand
  • CISV Danmarks Nationale Repræsentant (NAR) og CFA-udvalgets formand
  • Lokalforeningsmedlem fra CISV Storstrøm og Youth Meeting-udvalgets formand
  • Børneby- og Rejsepuljeudvalget.

Dvs. Hovedbestyrelsen består af 28 personer og er beslutningsdygtige, når der er 24 stemmeberettigede roller repræsenterede ved fremmøde eller udstedt fuldmagt jf. Hovedbestyrelsens forretningsorden Del 6 c)

Hovedbestyrelsens forretningsorden

HB's forretningsorden

Årshjul

Se også siden CISV Danmarks årshjul.

Møderække

Hovedbestyrelsen

2023

2024

12/3

*10/3

14/5

*4/5

17/9

*22/9

18/11

*23/11

*Datoer for det kommende års HB-møder fastlægges iflg. HB’s forretningsorden novembermødet året før. De kursiverede datoer er derfor foreløbige.

Generalforsamling planlægges dagen før HB-mødet i marts.

HB-repræsentanter fra Daglig Ledelse

Rikke Juel Enemærke

Nationalt
Formand CISV Danmark

86 74 02 00 / 26 74 02 63
rikke.juel.enemaerke@dk.cisv.org / president@dk.cisv.org

Tanja Paredes-Alva

Nationalt
Næstformand CISV Danmark, formand for Step Up-udvalget

41 11 18 63‬
vicepresident@dk.cisv.org

Birgitte Guldbrandsen

Nationalt
National Repræsentent, formand for CFA-udvalget

Lokalt Hareskov-Værløse LF
Næstformand, børnebykontaktperson

26 13 76 02
nar@dk.cisv.org

Linda Holmberg

Nationalt
Landskasserer, medlem af Risk Management-udvalget

26 74 78 71
linda.holmberg@dk.cisv.org

Anne-Marie Guldbrandsen

Nationalt
National Risk Manager (NRM), formand for Risk Management-udvalget

26 13 76 01
risk-manager@dk.cisv.org

Lokalt Roskilde LF
P.t. Lokal Risk Manager i CISV Roskilde

Gustav Elmo Stuhr

Nationalt
National Junior Repræsentant – senior

28 68 38 10
njr@dk.cisv.org (sender til begge NJR's) eller gustav.stuhr@dk.cisv.org

Johan Christiansen

Nationalt
National Junior Repræsentant – junior, medlem af CFA-udvalget

Lokalt Storstøm LF
Juniorbestyrelsesmedlem, Børnebykontaktperson

28 11 68 86
johan.christiansen@dk.cisv.org

HB-repræsentanter fra lokalforeninger

Julie Marker Meseguer

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Amager LF
Bestyrelsesmedlem – administrativ camp koordinator – Nyhedsbrev ansvarlig

20 66 76 76
julie.marker@dk.cisv.org

Karoline Saaby

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Amager LF
Bestyrelsesmedlem, tovholder for juniorerne

24 60 44 67
karoline.saaby@dk.cisv.org

Anja Louise Mose

Nationalt
HB-medlem

Lokalt Fyn & Sydjylland LF
Formand, Step-Up-kontaktperson

27 58 20 26
anja.louise.mose@dk.cisv.org

Karen Vinten Understrup

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Fyn & Sydjylland LF
Lokal Risk Manager

51 88 34 16
karen.vinten.understrup@dk.cisv.org

Lili Westermann

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Hareskov-Værløse LF
Formand, Lokal Risk Manager, Youth Meeting-kontaktperson

30 30 02 28
lili.westermann@dk.cisv.org

Christian Kjær Bollesen

Nationalt
HB-medlem

Lokalt Hareskov-Værløse LF
Junior repræsentant

42 68 14 74
christian.bollesen@dk.cisv.org

Caroline Rask

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Midtjylland LF
Næstformand og Youth Meeting kontaktperson

31 65 65 81
caroline.rask@dk.cisv.org

Malte Hejlskov Staach

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Midtjylland LF
Step Up kontaktperson, Risk Manager (certificering gyldig til ultimo 2024)

28 12 17 61
malte.staach@dk.cisv.org

Line Kalmark Von Buchwald

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Nordsjælland LF
Formand

20 80 91 31
line.kalmark@dk.cisv.org

Mikkel Krüger Andersen

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Nordsjælland LF
Bestyrelsesmedlem – Juniorrepræsentant

42 36 83 22
mikkel.andersen@dk.cisv.org

Maria Mantzorou Smith

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Roskilde LF
Bestyrelsesmedlem

26 23 27 36
maria.smith@dk.cisv.org

Mira Gaarde Topp

Nationalt
HB-repræsentant, medlem af Junior Branch-udvalget

Lokalt Roskilde LF
Bestyrelsesmedlem

30 36 87 07
mira.topp@dk.cisv.org

Berit Christiansen

Nationalt
HB-repræsentant, formand for Youth Meeting-udvalget, JC-kontaktperson i Børnebyudvalget

Lokalt Storstrøm LF
Formand, Youth Meeting-kontaktperson, Børnebykontaktperson

29 90 24 90
berit.christiansen@dk.cisv.org

Sarah Løgstrup Mossin Christiansen

Nationalt
Medlem af Junior Branch-udvalget, HB-juniorrepræsentant

Lokalt Storstøm LF
Juniormedlem i bestyrelsen

51 91 41 11
sarah.christiansen@dk.cisv.org

Iben Maria Böhling With

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Vestsjælland LF
Formand, Børnebyskontaktperson, Youth Meeting-kontaktperson

30 52 66 69
iben.with@dk.cisv.org eller vestsjaellandcisv@gmail.com

Agnete Marckmann Borges

Nationalt
HB-repræsentant og medlem af Junior Branch-udvalget

Lokalt Vestsjælland LF
Medlem

40 55 91 19
agnete.borges@dk.cisv.org

Lena Ósk Algayer

Nationalt
HB-medlem

Lokalt Aalborg-Nordjylland LF
Formand (Valgperiode 2023-2025)

27 30 52 26
lena.ivarsdottir@dk.cisv.org

Ole Aalborg Hansen

Nationalt
HB-medlem

Lokalt Aalborg-Nordjylland LF
Lokal Risk Manager

22 33 85 04
ole.aalborg@dk.cisv.org

Udvalgsformænd i HB

Pia Lykking

Nationalt
Formand for børnebyudvalget, Rejsepuljen

Lokalt Nordsjælland LF
Børnebykontaktperson

40 40 72 33
pia.lykking@dk.cisv.org

Rachel Ellebye

Nationalt
Formand for Seminar Camp-udvalget

Lokalt Amager LF
Næstformand

27 84 29 32
rachel.ellebye@dk.cisv.org

Mia Harpsøe Engel

Nationalt
Medlem af NUDD, HB-repræsentant fra NUDD (m stemmeret)

nudd@dk.cisv.org

Sitemap
Close

Søgning