Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 36 roller:

  • 8 medlemmer fra Daglig Ledelse
  • 18 medlemmer fra lokalforeningerne
  • 10 udvalgsformænd for programudvalg og nationale udvalg.

P.t. er der dobbeltroller på nedenstående poster:

  • CISV Danmarks næstformand og CFA-udvalgets formand
  • Lokalforeningsmedlem fra CISV Storstrøm og Youth Meeting-udvalgets formand
  • Børneby- og Rejsepuljeudvalget.

Dvs. Hovedbestyrelsen består af 33 personer og er beslutningsdygtige, når der er 24 medlemmer repræsenterede ved fremmøde eller udstedt fuldmagt.

Hovedbestyrelsens møder

Hovedbestyrelsen

2022

2023

1. møde

13/3

*11/3

2. møde

21/5

*14/5

3. møde

18/9

*17/9

4. møde

19/11

*18/11

*Datoer for det kommende års HB-møder fastlægges iflg. HB’s forretningsorden novembermødet året før. De kursiverede datoer er derfor foreløbige.

HB-repræsentanter fra Daglig Ledelse

Rikke Juel Enemærke

Nationalt
Formand CISV Danmark, medlem af Daglig Ledelse

86 74 02 00 / 26 74 02 63
rikke.juel.enemaerke@dk.cisv.org / president@dk.cisv.org

Tanja Paredes-Alva

Nationalt
Næstformand CISV Danmark, formand for Step Up-udvalget

41 11 18 63‬
vicepresident@dk.cisv.org

Birgitte Guldbrandsen

Nationalt
National Repræsentent, medlem af Daglig Ledelse, formand for CFA-udvalget

Lokalt Hareskov-Værløse LF
Næstformand, børnebykontaktperson

26 13 76 02
nar@dk.cisv.org

Jesper Lykking

Landskasserer
Medlem af Daglig Ledelse

landskasserer@dk.cisv.org

Linda Holmberg

Nationalt
Medlem af Daglig ledelse, formand for Risk Management-udvalget

26 74 78 71
lindaholmberg@mail.dk

Camilla Christophersen

Nationalt
Medlem af Daglig Ledelse, repræsentant fra NUDD, medlem af NUDD

camilla.christophersen@dk.cisv.org

Lea Ellul-Terranella

Nationalt
National Junior Repræsentant – senior, medlem af Daglig Ledelse, medlem af Hovedbestyrelsen

njr@dk.cisv.org
50 30 39 78

Gustav Elmo Stuhr

Nationalt
National Junior Repræsentant – junior, medlem af Daglig Ledelse, medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Amager LF
Bestyrelsesmedlem

28 68 38 10
njr@dk.cisv.org

HB-repræsentanter fra lokalforeninger

Lene Holgaard

Nationalt
HB-repræsentant, Medlem af Youth Meeting-udvalget, Lokal Risk Manager

Lokalt Amager LF
Formand, tovholder for kontaktpersoner, Risk Manager, tovholder for kontaktpersoner

60 77 13 83
lenecisvdk@gmail.com

Marie Christine Thomassen

Nationalt
HB-medlem

Lokalt Amager LF
Bestyrelsesmedlem

31 32 09 55
marie.thomassen@dk.cisv.org

Anja Louise Mose

Nationalt
HB-medlem

Lokalt Fyn & Sydjylland LF
Formand og Step Up-kontaktperson
Valgperiode i bestyrelsen 2021-2023

27 58 20 26
anja.louise.mose@dk.cisv.org

Karen Vinten Understrup

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Fyn & Sydjylland LF
Børneby-kontaktperson, Lokal Risk Manager (certificering gyldig til 2022)
Valgperiode i bestyrelsen 2022-2024

51 88 34 16
karen.vinten.understrup@dk.cisv.org

Lili Westermann

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Hareskov-Værløse LF
Formand, Interchange-kontaktperson, Lokal Risk Manager

30 30 02 28
lili.westermann@gmail.com

Christian Kjær Bollesen

Nationalt
HB-medlem

Lokalt Hareskov-Værløse LF
Junior repræsentant

42 68 14 74
ckbollesen@gmail.com

Caroline Rask

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Midtjylland LF
Interchange kontaktperson

31 65 65 81
caroline.rask@live.dk

Malte Hejlskov Staach

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Midtjylland LF
Bestyrelsesmedlem

28 12 17 61
Malte_staach@hotmail.com

Line Kalmark Von Buchwald

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Nordsjælland LF
Formand

20 80 91 31
lineka@mac.com

Bolette Bjerregaard

Nationalt
Medlem af HB, Børnebyudvalget, Risk Management-udvalget

Lokalt Nordsjælland LF
Næstformand, Lokal Risk Manager

31 44 06 48
boletteb@gmail.com

Karen Munch Mortensen

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Roskilde LF
Formand, Interchange-kontaktperson

21 25 22 46
karen.cisv@gmail.com

Mira Gaarde Topp

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Roskilde LF
Bestyrelsesmedlem

30 36 87 07
Miratopp99@gmail.com

Berit Christiansen

Nationalt
HB-repræsentant, formand for Youth Meeting-udvalget

Lokalt Storstrøm LF
Formand, Youth Meeting-kontaktperson, Børnebykontaktperson

29 90 24 90
beritchristiansen@gmail.com

Johan Christiansen

Nationalt
HB-repræsentant, medlem af CFA-udvalget

Lokalt Storstøm LF
Juniorbestyrelsesmedlem

28 11 68 86
johanlmc@gmail.com

Iben Maria Böhling With

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Vestsjælland LF
Formand, Børnebyskontaktperson, Youth Meeting-kontaktperson

30 52 66 69
vestsjaellandcisv@gmail.com

Lisbeth Barkholt Hansen

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Vestsjælland LF
Næstformand,Step Up-kontaktperson

20 24 25 71
vestsjaellandcisv@gmail.com

Ditte Floor Stevn

Nationalt
HB-medlem

Lokalt Aalborg-Nordjylland LF
Kasserer (Valgperiode 2022-2023)

25 34 89 20
ditte.floor@gmail.com

Eva Sidenius

Nationalt
HB-medlem

Lokalt Aalborg-Nordjylland LF
Formand (Valgperiode 2022-2024)

22 36 77 84
evasidenius@hotmail.com

Pia Lykking

Nationalt
Formand for børnebyudvalget, Rejsepuljen

Lokalt Nordsjælland LF
Børnebykontaktperson

40 40 72 33
pia.lykking@hotmail.com

Anne-Marie Guldbrandsen

Nationalt
Formand for Interchange-udvalget

26 13 76 01
interchange@dk.cisv.org

Rachel Ellebye

Nationalt
Formand for Seminar Camp-udvalget

Lokalt Amager LF
Bestyrelsesmedlem

27 84 29 32
rachel.ellebye10@gmail.com

Cecilie Rasmussen

Nationalt
Formand for NUDD

20 12 31 72
nudd@dk.cisv.org

Sitemap
Close

Søgning