Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 30 roller:

  • 7 medlemmer fra Landsledelsen
  • 16 medlemmer fra lokalforeningerne
  • 7 udvalgsformænd for programudvalg og nationale udvalg (idet NJR Senior og National RM er medlemmer af DL).

P.t. er der dobbeltroller på nedenstående poster:

  • CISV Danmarks næstformand og Step Up-udvalgets formand
  • CISV Danmarks Nationale Junior Repræsentant Senior (NJR Senior) og CFA-udvalgets formand
  • Lokalforeningsmedlem fra CISV Storstrøm og Youth Meeting-udvalgets formand
  • Børneby- og Rejsepuljeudvalget.

Dvs. Hovedbestyrelsen består af 26 personer og er beslutningsdygtige, når der er 20 stemmeberettigede roller repræsenterede ved fremmøde eller udstedt fuldmagt jf. Hovedbestyrelsens forretningsorden Del 6 c)

Hovedbestyrelsens forretningsorden

HB's forretningsorden

Årshjul

Se også siden CISV Danmarks årshjul.

Møderække

Hovedbestyrelsen

2023

2024

12/3

10/3

14/5

4/5

17/9

22/9

18/11

24/11

*Datoer for det kommende års HB-møder fastlægges iflg. HB’s forretningsorden novembermødet året før. De kursiverede datoer er derfor foreløbige.

Generalforsamling planlægges dagen før HB-mødet i marts.

Dagen før HB-mødet i november er der kontaktpersondag, og der arrangeres fællesspisning og overnatning forud for fordelingsmødet inden HB-mødet om søndagen.

HB-repræsentanter fra Landsledelsen

Rikke Juel Enemærke

Nationalt
Formand CISV Danmark

86 74 02 00 / 26 74 02 63
rikke.juel.enemaerke@dk.cisv.org / president@dk.cisv.org

Tanja Paredes-Alva

Nationalt
Næstformand CISV Danmark, formand for Step Up-udvalget

41 11 18 63‬
vicepresident@dk.cisv.org

Birgitte Guldbrandsen

Nationalt
National Repræsentant, medlem af CFA-udvalget

Lokalt Nordsjælland LF
Børnebykontaktperson

26 13 76 02
nar@dk.cisv.org

Linda Holmberg

Nationalt
Landskasserer, medlem af Risk Management-udvalget

26 74 78 71
linda.holmberg@dk.cisv.org

Anne-Marie Guldbrandsen

Nationalt
National Risk Manager (NRM), formand for Risk Management-udvalget

26 13 76 01
risk-manager@dk.cisv.org

Lokalt Roskilde LF
P.t. Lokal Risk Manager i CISV Roskilde

Johan Christiansen

Nationalt
National Junior Repræsentant – senior, formand for CFA-udvalget

Lokalt Storstøm LF
Juniorbestyrelsesmedlem, Børnebykontaktperson

28 11 68 86
johan.christiansen@dk.cisv.org

Marie Boe Gad

Nationalt
National Junior Repræsentant – junior

28 70 50 10
marie.gad@dk.cisv.org

HB-repræsentanter fra lokalforeninger

Karoline Saaby

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Amager LF
Bestyrelsesmedlem, tovholder for juniorerne, kommunikationsansvarlig

24 60 44 67
karoline.saaby@dk.cisv.org

Nicolai Andreas Atting

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Amager LF
Juniorbestyrelsesmedlem

50 45 34 84
nicolai.atting@dk.cisv.org

Karen Vinten Understrup

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Fyn & Sydjylland LF
Lokal Risk Manager

51 88 34 16
karen.vinten.understrup@dk.cisv.org

Ida Bohn

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Fyn & Sydjylland LF
Formand, Sekretær, myCISV Chapter Coordinator, Børneby- og Youth Meeting-kontaktperson

20 51 09 46
ida.bohn@dk.cisv.org

Caroline Rask

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Midtjylland LF
Formand

31 65 65 81
caroline.rask@dk.cisv.org

Malte Hejlskov Staach

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Midtjylland LF
Næstformand, Risk Manager, Step Up-kontaktperson

28 12 17 61
malte.staach@dk.cisv.org

Stine Byskov Posselt

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Nordsjælland LF
Formand

53 27 25 23
stine.byskov@dk.cisv.org

Line Kalmark Von Buchwald

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Nordsjælland LF
Næstformand

20 80 91 31
line.kalmark@dk.cisv.org

Maria Mantzorou Smith

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Roskilde LF
Formand

50 50 54 62
maria.smith@dk.cisv.org

Berit Christiansen

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen, formand for Youth Meeting-udvalget, JC-kontaktperson i Børnebyudvalget

Lokalt Storstrøm LF
Formand, Youth Meeting-kontaktperson, Børnebykontaktperson

29 90 24 90
berit.christiansen@dk.cisv.org

Silas Christiansen

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen som juniorrepræsentant

Lokalt Storstøm LF
Juniorbestyrelsesmedlem

29 93 89 94
silas.christiansen@dk.cisv.org

Iben Maria Böhling With

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Vestsjælland LF
Formand, Børnebyskontaktperson, Youth Meeting-kontaktperson

30 52 66 69
iben.with@dk.cisv.org eller vestsjaellandcisv@gmail.com

Agnete Marckmann Borges

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen og Junior Branch-udvalget

Lokalt Vestsjælland LF
Bestyrelsesmedlem

40 55 91 19
agnete.borges@dk.cisv.org

Lena Ósk Algayer

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Aalborg-Nordjylland LF
Formand (Valgperiode 2023-2025)

27 30 52 26
lena.ivarsdottir@dk.cisv.org

Sigrid Dalsgaard

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Aalborg-Nordjylland LF
Bestyrelsesmedlem

30 48 66 55
sigriddalsgard@hey.com

Udvalgsformænd i HB

Pia Lykking

Nationalt
Formand for børnebyudvalget, Rejsepuljen

40 40 72 33
pia.lykking@dk.cisv.org

Rachel Ellebye

Nationalt
Formand for Seminar Camp-udvalget

Lokalt Amager LF
Risk Manager (fra april 2024)

27 84 29 32
rachel.ellebye@dk.cisv.org

Mia Harpsøe Engel

Nationalt
Medlem af NUDD, HB-repræsentant fra NUDD (m stemmeret)

nudd@dk.cisv.org

Sitemap
Close

Søgning