Programudvalg

Programudvalg

CISV Danmark har en række udvalg, som varetager forskellige organisatoriske opgaver.

Udvalgene er nødvendige for, at vi år efter år kan afholde aktiviteter, sende deltagere af sted på forskellige CISV-programmer og leve op til vores internationale forpligtelser. Udvalgsformændene vælges i forbindelse med hovedbestyrelsensmødet i september (se Procedure for valg af udvalgsformænd), og udvalgsformændene rekrutterer selv efter behov medlemmer til udvalget. Udvalgene konstiturerer sig selv og mødes i løbet af året efter behov. I programudvalgene, der varetager programmer med delegationer, har udvalgene desuden ansvar for at samarbejde med kontaktpersonerne for programmerne i lokalforeningerne.

Udvalgene støtter lokalforeningerne i alt det, der ligger inden for udvalgets område. Udvalgene svarer på spørgsmål, varetager administrative opgaver og støtter lokalforeningerne, når de afholder aktiviteter og programmer i Danmark.

Kontakt et programudvalg på

Sitemap
Close

Søgning