Juniorleder (JC)

Juniorleder (JC)

For at blive frivillig Junior Leder (Junior Counsellor) i en børneby, skal du være 16 eller 17 år – du skal være fyldt 16 år 14 dage før afrejsedagen til camp'en, og må ikke fylde 18, før du er hjemme igen.

Du må gerne have lidt erfaring med børn og/eller unge måske gennem dine fritidsinteresser. Du skal være interesseret i fredsuddannelse og være engageret og indstillet på at udvikle dig selv og teste dine lederevner.

Inden børnebyen deltager du i to træningsweekender i foråret. På dem lærer du en masse om at arbejde med 11-årige, om din rolle og om den måde CISV planlægger og laver aktiviteter på. På den første weekend får du en masse teori og introduktion, og på den anden weekend får du mulighed for at prøve det af i praksis, da vi der simulerer en børneby i en weekend.

I løbet af lejren er du en del af en international ledergruppe (på ca. 25 personer), som planlægger, gennemfører og evaluerer lejren og dets indhold. Som juniorleder skal du hurtigt kunne veksle mellem forskellige roller, såsom "forælder", ven og rollemodel alt afhængigt af situationen og deltagernes behov. Du spiller en vigtig rolle i, at Børnebyen når sine mål. Du er med til at sørge for at der skabes et miljø, hvor deltagerne har mulighed for at lære om et fredeligere samfund.

Når lejren er overstået, holder vi en evalueringsdag i september, hvor du kan snakke med de andre, der har været afsted. Efter lejren vil du have udviklet dine lederegenskaber og dine færdigheder inden for interkulturel kommunikation. Du vil også have fået praktisk erfaring med fredsuddannelse og konflikthåndtering.

Ansøgning

Du kan blive juniorleder ved at ansøge gennem CISV Danmarks børnebyudvalg. For at komme i betragtning som juniorleder, er der nogle krav, som du skal kunne leve op til.

Du skal:

  • være glad for 11-årige børn og have lyst og evne til at arbejde med dem.
  • have lyst og evne til positivt, konstruktivt samarbejde med andre juniorledere og ledere.
  • være fordomsfri overfor andre kulturer og have gode kommunikationsevner.
  • være i stand til at opnå respekt fra både børn og voksne.
  • kende og handle ud fra CISV's formål.
  • have et rimeligt kendskab til engelsk.
  • have været aktiv, eller have planer om at være aktiv, i egen lokalforening eller Junior Branch.
  • overholde deadlines, CISV's regler og værtslandets love.
  • have deltaget på min. én weekend eller lignende inden for et år før ansøgning.

At være juniorleder er ikke KUN at få en kanon oplevelse selv, det er lige så meget at være med til at give alle de andre i børnebyen en kanon oplevelse.

Så hvis DU vil ansøge om en plads som juniorleder, skal du følge godt med på CISV Danmarks hjemmeside eller Facebook-side, hvor der vil blive meldt ud i løbet af september hvert år om ansøgningsproceduren.

Du kan også kontakte CISV Danmarks Børnebyudvalg, hvis du har spørgsmål.

Pris

Nedenstående beløb dækker ophold på lejren og de obligatoriske uddannelsesweekends i forbindelse med forberedelserne og evaluering af lejren.

OBS: Rejseomkostninger for juniorleder (JC) betales af deltageren selv.

Du skal derudover selv betale udgifter til lægeundersøgelse, evt. vaccinationer, evt. forberedende møder med de andre JC's, materiale, der skal medbringes på Børnebyen, og lommepenge.

Du skal også sørge for at være medlem af CISV Danmark for at komme med på Børneby – som minimum i et personligt, individuelt medlemskab – alternativt i et familiemedlemskab med alle på din folkeregisteradresse.

Læs mere om, hvordan du bliver medlem af CISV her.

Børneby

Fee-struktur / priser

PROGRAM

PRIS 2024 (23 dg)

PRIS 2024 (28 dg)

Børneby, Danmark

7.450 kr

8.200 kr

Børneby, Skandinavien

9.550 kr

10.250 kr

Børneby, Europa ud over Skandinavien

12.200 kr

12.900 kr

Børneby, Udenfor Europa

18.150 kr

18.900 kr

Børneby, Juniorleder (JC)

2.900 kr

2.900 kr

Sitemap
Close

Søgning