CISV Danmarks årshjul

I CISV Danmark har hovedbestyrelsen udarbejdet et overordnet årshjul, hvor kontoret, udvalg og lokalforeninger med passende jævne mellemrum kan være på forkant med aktiviteter og ting, der skal handles på.

På første fane findes en oversigt over Årets aktiviteter, og på anden fane er en oversigt over, hvem der er ansvarlig for at kommunikere og/eller igangsætte årligt tilbagevendende aktiviteter.

Hvem gør hvad – og hvornår?

CISV Danmarks Årshjul
Sitemap
Close

Søgning