Børne- og straffeattester

Som ungdomsorganisation skal CISV leve op til en række krav til dansk lovgivning, heriblandt krav om indhentning af børneattester.

CISV Danmark kræver som en del af vores fokus på Risk Management at indhente børne- og straffeattester fra vores frivillige i forbindelse med afholdelsen af vores programmer og arrangementer.

Ansvar
Det er det nationale Risk Management udvalg og kontoret, der er ansvarlige for, at de relevante dokumenter indhentes af CISV Danmark før et program. Herefter står kontoret for den videre administration.

NB: Hvis en lokalforening modtager kommunal støtte kan den opleve, at kommunen kræver en underskrift på, at dette arbejde bliver gjort og loven overholdt. Dette kan man trygt gøre, hvis man følger kravene som de er angivet her på siden.

Hvem skal CISV Danmark indhente attester på?
Nedenfor følger en forklaring for, hvilke frivillige der skal godkende Politiets udlevering af børne- og straffeattester til CISV Danmark.

Straffeattester og børneattester

  • Alle stabe og ledere samt alle deltagere på 15 år eller derover på alle programmer
  • Alle bestyrelsesmedlemmer i lokalforeninger, udvalg, Hovedbestyrelse og Daglig Ledelse

Børneattester i øvrigt
CISV Danmark indhenter børneattester på alle, der beskæftiger sig med børn/unge under 15 år, uanset beskæftigelsens omfang eller varighed. En børneattest skal sikre, at de voksne, der fungerer som frivillige, ikke er straffet for overgreb på børn.

Pligten omfatter også familiemedlemmer over 15 år eller andre over 15 år med en relation til den frivillige, som har direkte kontakt med børn under 15 år.

Det betyder, at vi i CISV Danmark (udover de ovenfor anførte grupper) skal indhente børneattester på

  • alle på 15 år og derover i værtsfamilier på Interchange med børn/unge under 15 år
  • alle på 15 år og derover i værtsfamilier, hvor der er børn/unge under 15 år på besøg
  • alle JC’s
  • alle, der indgår i taskforces mm. og indgår i relationer med børn under 15 år, som beskrevet herover.

Såfremt en familie ikke ønsker at aflevere en børneattest for de pågældende personer over 15 år, er det ikke muligt at fungere som værtsfamilie, hverken for egne børns delegationer eller andre delegationer.

Børneattesten indhentes én gang årligt per medlem i første kvartal.

Det er i praksis sjældent, at alle aftaler for det pågældende år er indgået i løbet af første kvartal (fx køkkenhjælpere og værtsfamilier). I praksis indhenter vi derfor børneattester på alle medlemmer én gang årligt. Vi henviser til bekendtgørelse om lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. Vi modtager og opbevarer attester i CISV Danmarks e-Boks, og vi sletter alle attester for det forudgående år ved udgangen af 1. kvartal i det følgende kalenderår.

Deadlines
For alle programmer det pågældende år skal straffe- og børneattester i udgangspunktet være på plads senest to måneder inden programperiodens start. Dvs. 1. april for juni-august-perioden, 1. januar for marts-april-perioden og 1. oktober for december-januar-perioden. Der hvor dette ikke er muligt, indhentes straffe- og børneattest snarest muligt efter at behovet er blevet bekendt.

For alle der indgår med fast funktion indhentes attest ved tiltrædelse.

Læs for uddybning af vores håndtering af børne- og straffeattester evt. også Procedure for børneattester, straffeattester og tavshedserklæringer.

Sitemap
Close

Søgning