Vil DU være frivillig leder?

Vil DU være frivillig leder?

For at blive frivillig leder i en børneby, skal du være fyldt 21 år. Du skal helst have en vis erfaring med børn og/eller unge, måske gennem dit arbejde eller dine fritidsinteresser. Du skal være interesseret i fredsuddannelse og være engageret og indstillet på at udvikle dig selv og teste dine lederevner.

Inden Børnebyen skræddersyr du din delegations forberedelser. Du sørger for, at deltagerne lærer hinanden at kende, og hvis der er bestemt et tema for Børnebyen, arbejder I eventuelt med det. Sammen med forældregruppen og lokalforeningen forbereder I det praktiske i forbindelse med lejren, så som rejse, præsentation af delegationen osv. Forberedelserne før Børnebyen er en vigtig del af processen, og du bør derfor bo i nærheden af deltagerne/lokalforeningen, så I kan mødes regelmæssigt.

I løbet af lejren er du en del af en international ledergruppe (på ca. 25 personer), som planlægger, gennemfører og evaluerer lejren og dets indhold. Som leder skal du hurtigt kunne veksle mellem forskellige roller, såsom forælder, ven og forbillede alt afhængigt af situationen og deltagernes behov. Du spiller en vigtig rolle i at Børnebyen når sine mål. Du er med til at sørge for at skabes et miljø, hvor deltagerne har mulighed for at lære om et fredeligere samfund.

Når lejren er overstået, mødes du et par gange med din delegation for at opsummere og snakke om eventyret, I har haft sammen.

Efter lejren vil du have udviklet dine lederegenskaber og dine færdigheder inden for interkulturel kommunikation. Du vil også have fået praktisk erfaring med fredsuddannelse og konflikthåndtering.

Pris

Som leder har du ikke nogen omkostninger i forbindelse med en Børneby. Rejseomkostninger betales af CISV Danmark, og dine løbende udgifter – herunder evt. vaccinationer etc. – betales af delegationen.

Du skal selv kun betale lommepenge og sørge for at være medlem af CISV Danmark – som minimum i et personligt, individuelt medlemskab – alternativt i et familiemedlemskab med alle på din folkeregisteradresse.

Læs mere om, hvordan du bliver medlem af CISV her.

Ledige pladser

Hvis du vil være leder eller har spørgsmål om Børneby skal du kontakte din lokalforening eller Børneby-udvalget. Du kan også se på Ledige pladser / ansøgning, om der mangler Børneby-ledere lige nu.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til din lokalforening eller Børneby-udvalget.

 

Bliv inspireret til at blive leder

Mød Jakob, og hør ham besvare spørgsmålene:

  • Hvilken rolle har man som leder?
  • Hvilke kompetencer får man som leder?
  • Hvorfor skal jeg være leder?

Lederfolder - læs mere

Lederbrochure_CISV_2024.pdf
Sitemap
Close

Søgning