Idépulje

Idé-Puljen indgår i CISV Danmarks budgetlægning. I år, hvor der er tilstrækkelig luft i budgettet, afsættes der midler til at støtte udviklingsidéer og -projekter.

Formål

Formålet med idépuljen er at støtte nye projekter og initiativer i CISV Danmark, som kan skabe merværdi for organisationen eller medvirke til opnåelsen af CISV's formål.

Formålet søges realiseret gennem støtte til udviklingsidéer og -projekter i CISV Danmark, der ellers ville være vanskelige at realisere, dvs. projekter, der ikke normalt ville kan finansieres af et program eller en aktivitet. Idéer og projekter skal være til gavn for CISV – herunder medvirke til at styrke eller promovere CISV eller understøtte udvikling/læring i organisationen til gavn for CISV.

Ansøgning

Alle CISV Danmarks medlemmer har mulighed for at søge om midler fra idépuljen ved at sende en ansøgning til daglig.ledelse@dk.cisv.org.

Ansøgningen (anbefalet længde max 1 A4-side) bør indeholde følgende:

  • Kort beskrivelse af idé / projekt
  • Det udviklingsbaserede potentiale i ídéen / projektet
  • Potentiale for CISV Danmark i selve projektet og forankring på sigt
  • Idéen/projektets gennemførbarhed (er det realistisk?)
  • Økonomi for idéen /projektet
  • En vurdering i forhold til lignende projekter i CISV Danmark

Ansøgning sendes til Daglig Ledelse vedlagt et bilag med budget og oversigt over ansvarlige og involverede personer i ansøgningen. Er du interesseret i at søge midler fra idépuljen, er du velkommen til indledningsvis at tage kontakt til Daglig Ledelse for sparring og vejledning.

Idéer og projekter kan gennemføres i CISV Danmark, men kan også ske i samarbejde med andre organisationer/NAs.

Administration

Daglig Ledelse varetager administration og bevillinger i idépuljen ud fra en budgetramme på ca. 10-20.000 kr. i hvert budgetår.

DL behandler ansøgninger til idépuljen løbende, som de kommer ind på første møde efter modtaget ansøgning. Midler gives efter ’først-til-mølle-princippet’. Så snart Daglig Ledelse har vurderet ansøgningen, vil du modtage besked.

Der er ingen beløbsgrænse for ansøgning. Med puljens begrænsede størrelse in mente, kan Daglig Ledelse vælge at medfinansiere et mindre beløb, end det ansøgte.

Sitemap
Close

Søgning