YOUTH MEETING

Udvalget sørger primært for at varetage de administrative opgaver for CISV Danmark, som ligger i forbindelse med programmet. Derudover samarbejder udvalget med andre udvalg, blandt andet det Nationale Uddannelsesudvalg i forbindelse med træningen af dem som skal afsted på Youth Meeting.

Sidst men ikke mindst er det Youth Meeting udvalgets rolle at støtte lokalforeningerne og andre interesserede i viden om programmet.

Hvis du vil vide mere om deltagelse på Youth Meeting klik her.

Kontaktoplysninger

Lene Holgaard

Nationalt
Formand for Youth Meeting-udvalget
Lokal Risk Manager

Lokalt Amager LF
Næstformand

Youth Meeting-kontaktperson
60 77 13 83
mosterolga@gmail.com

Rikke Juel Enemærke

Nationalt
Næstformand Daglig Ledelse
Medlem af Youth Meeting-udvalget (ansvarlig for 16+)

Lokalt Fyn & Sydjylland LF
Lokal Risk Manager (certificering gyldig til 2021)
Valgperiode i bestyrelsen 2019-2021
86 74 02 00 / 26 74 02 63
rikke.juel.enemaerke@dk.cisv.org

Mette Havnhøj

Nationalt
HB-repræsentant
JC-ansvarlig i Børnebysudvalget
Medlem af Youth Meeting-udvalget

Lokalt Amager LF
Formand
Ansvarlig for nyhedsbrev
40 35 51 38
mette.havnhoej@gmail.com

Sitemap
Close

Søgning