Seminar Camp-udvalget

Seminar Camp-udvalget yder støtte og vejledning til individuelle deltagere og stabsmedlemmer ved planlægning og gennemførelse af en Seminar Camp. Udvalget varetager kontakten til CISV International vedrørende programmet Seminar Camp.

Seminar Camp-udvalget står for at udvælge deltagerne til årets Seminar Camps og at sørge for, at alle deltagere modtager den relevante information og træning. Udvalget svarer på de spørgsmål som deltagerne har inden, under og efter campen – også til interesserede medlemmer i CISV Danmark.

Endelig samarbejder udvalget med andre udvalg, blandt andet det Nationale Uddannelsesudvalg, NUDD, i forbindelse med træningen af medlemmer, som skal afsted på Seminar Camp, og udvalget kan kontaktes til sparring vedr. rekruttering af stabsmedlemmer for afholdende lokalforeninger, der planlægger en Seminar Camp.

Her kan du læse mere om deltagelse på Seminar Camp, og du kan kontakte udvalget på seminarcamp@dk.cisv.org.

Kommissorium for Seminar Camp-udvalget

Kommissorium for Seminar Camp-udvalget

Kontaktoplysninger

Rachel Ellebye

Nationalt
Formand for Seminar Camp-udvalget

Lokalt Amager LF
Risk Manager

27 84 29 32
rachel.ellebye@dk.cisv.org

Daniel Westermann Strandby

Nationalt
Medlem af Seminar Camp-udvalget

Lokalt Nordsjælland LF
Juniorbestyrelsesmedlem, Lokal Risk Manager

26 23 10 83
daniel.westermannstrandby@dk.cisv.org

Einar Therkildsen

Nationalt
Medlem af Seminar Camp-udvalget

29 77 70 40
einar.therkildsen@dk.cisv.org

Sitemap
Close

Søgning