Børnebyudvalget

Børnebyudvalget yder støtte og vejledning til lokalforeningerne og stabsmedlemmer ved planlægning og gennemførelse af en Børneby. Udvalget varetager kontakten til CISV International vedrørende programmet Børneby, og udvalget samarbejder med Rejsepulje-udvalget om transport til børnebydelegationer.

Udvalget sparrer med lokalforeningens kontaktpersoner om arbejdet med ledere og delegationer og svarer på spørgsmål om stort og småt – også til interesserede medlemmer i CISV Danmark.

Desuden samarbejder udvalget med andre udvalg, blandt andet det Nationale Uddannelsesudvalg, NUDD, i forbindelse med træningen af medlemmer, som skal afsted på Børneby.

Endelig har udvalget ansvaret for JC's (juniorledere på børnebyer) fra hele landet, deres ansøgninger, udvælgelse, rejse samt evaluering, når de kommer hjem.

Hvis du vil vide mere om deltagelse på Børneby klik her, og du kan kontakte udvalget på village@dk.cisv.org.

Kommissorium for børnebyudvalget

Kommissorium for børnebyudvalget

Kontaktoplysninger

Pia Lykking

Nationalt
Formand for børnebyudvalget, Rejsepuljen

40 40 72 33
pia.lykking@dk.cisv.org

Nanna Hebo Budden

Nationalt
Sekretær børnebyudvalget

village@dk.cisv.org

Bolette Bjerregaard

Nationalt
Børnebyudvalget, Risk Management-udvalget

Lokalt Nordsjælland LF
Lokal Risk Manager

31 44 06 48
bolette.bjerregaard@dk.cisv.org

Berit Christiansen

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen, formand for Youth Meeting-udvalget, JC-kontaktperson i Børnebyudvalget

Lokalt Storstrøm LF
Formand, Youth Meeting-kontaktperson, Børnebykontaktperson

29 90 24 90
berit.christiansen@dk.cisv.org

Sitemap
Close

Søgning