Ansøgningsskema – Børneby i Region 3

LÆS HER, FØR DU UDFYLDER FORMULAREN

Vi ved, at det er en tidskrævende proces at udfylde ansøgningen. Vær især opmærksom på, at der er en time-out-funktion med en grænse på 60 min. Vi anbefaler derfor, at

 1. ansøgningen udfyldes på en privat computer – vi ved af erfaring, at en del firewalls o.l. lagt ind på arbejdsplads-computere kan resultere i en fejlmelding om, at formularen ikke er modtaget
 2. ansøger udfylder et "kladdedokument" og efterfølgende kopierer ind i formularen her på siden.
  Her kan følgende evt. benyttes

Deltageransøgning CISV Fyn & Sydjylland, CISV Midtjylland og CISV Aalborg-Nordjylland

Du ansøger i denne formular om deltagelse i en Børneby i din lokalforening.

Du kan på cisv.dk under Ledige pladser se, hvilke konkrete camps, din egen lokalforening udbyder.

Det er vigtigt, at du har en af dine forældre/værger med til at udfylde ansøgningen.
Ansøgningsskemaet slutter med et felt til øvrige bemærkninger, hvor du er meget velkommen til at fortælle mere om dig selv og dine interesser.

VIGTIG INFORMATION OM ANSØGNING OG VILKÅR FOR DELTAGELSE

ALDER

Du kan komme på Børneby i sommeren 2024, hvis du fylder 11 år mellem d. 1. september 2023 og d. 31. august 2024.
Du kan komme på Børneby i vinteren 2024-2025, hvis du er født i 2013.
Hvis du er født mellem d. 1. september 2024 og 31. december 2024, kan du evt. vente med at søge, til vi udbyder camps i sommeren 2025.

TIDSPUNKT

Børnebyer bliver typisk afholdt i det enkelte værtslands sommerferie. Bemærk at datoerne for camps kan ændre sig. De bliver først bekræftet, når vi modtager PreCamp 1, som kommer senest 1. marts for sommerbyer og 1. september for vinterbyer. Sker der datoændringer, får ansøgere m.fl. information herom.

INFORMATIONSMØDE

Lokalforeningerne afholder normalt et informationsmøde, hvor der typisk informeres om deltagelse i camps og andre CISV-aktiviteter.

Her informerer CISVs lokalforeninger om deltagelse i Børneby og andre CISV-aktiviteter, og der vil ofte være tidligere deltagere til stede, der fortæller om livet på CISV-aktiviteter og hvilke oplevelser, det giver.
Kontakt din lokalforening for yderligere oplysninger – se cisv.dk/organisation/lokalforeninger

FORDELING AF PLADSER PÅ DE FORSKELLIGE AKTIVITETER:

Til Børnebyer sammensættes delegationen af 4 deltagere (2 drenge og 2 piger) og en leder.

Nogle gange har vi for mange ansøgere til antallet af pladser. Derfor har vi valgt at fordele pladserne efter følgende principper:

 1. Ansøgningsskemaet skal være indsendt til tiden, og ansøger skal være medlem af CISV
 2. Der tilstræbes en balance af nye CISVere og erfarne CISVere
 3. Dit og din families aktivitetsniveau i CISV tidligere år vil indgå i vurderingen
 4. Lodtrækning kan komme på tale, hvis der er for mange ansøgere.

Delegationen sammensættes af din lokalforening. Nogle lokalforeninger afholder en weekend for ansøgere, hvorefter alle ansøgere får besked om resultatet. Din lokalforening kan oplyse om deres konkrete tilbagemelding. Hvis der har været for mange ansøgere til et program, forsøger CISV så vidt muligt at få alle interesserede børn med på en Børneby – evt. via en anden lokalforening end der, hvor familien er medlemmer.

FORBEREDELSE

For at kunne deltage i en børneby er der er en del forarbejde både for børnene – men også for forældrene.

CISV forventer, at børnene deltager i alle aktiviteterne. Der afholdes ca. 6-8 møder – heraf mindst to gange med deltagelse af forældre og Lokalforeningens børneby-kontaktperson.

Børn og leder skal lære hinanden godt at kende og forberede forskellige ting forud for afrejsen til børnebyen, hvorfor der er behov for at forældrene bidrager med en del praktisk hjælp til lederen. Vi anbefaler også, at børnene i løbet af foråret har et weekendophold/en overnatning sammen med lederen for bedre at lære hinanden at kende og forberede sig til børnebyen. Denne weekend er det forældrene, som er ansvarlig for at arrangere.

Endelig arrangerer CISV en uddannelsesweekend for alle Børneby-delegationer, som er obligatorisk at deltage i. Her får deltagere og leder en lille forsmag på Børneby-livets dagsrytme og aktiviteter. I 2024 er det UWBB d. 5.-7. april i Storstrøm Lokalforening.

PRIS

Børneby koster mellem 7450 kr. og 18900 kr. – se nærmere specificering på cisv.dk/ressourcer/officielle-dokumenter/fee-struktur-priser

CISV Danmark arrangerer, hvordan rejsen til og fra Børnebyer skal foregå, og det er også CISV Danmark, der indkøber fly- og togbilletter. Deltagerne indbetaler til en rejsepulje, hvor igennem der sker en udligning af rejseudgifterne, således at de oversøiske destinationer bliver lidt billigere, mens de korte bliver lidt dyrere. Beløbet, der indbetales til rejsepuljen, dækker kost, logi, omkostninger til dansk og international administration, en verdensomspændende CISV-forsikring, andelen af lederens rejseomkostninger samt et bidrag til Den Danske Doris Allen Støtteforening – se nedenfor. Forældregruppen deler alle lederens øvrige udgifter. Endelig skal din familie være medlem af CISV Danmark, og hver deltager må påregne et beløb til lommepenge, materialer til brug på campen o.l.

BEMÆRK: Hvis en deltager springer fra en delegation, refunderes det indbetalte beløb ikke – se i øvrigt CISV Danmarks generelle betingelser.

CISV tegner IKKE afbestillingsforsikring for deltagerne.

ØNSKE OM DESTINATION

Oplevelsen i en CISV camp er den samme, uanset hvor i verden man er.

På ansøgningsskemaet skal I afkrydse, hvilken øvre økonomisk grænse I sætter. Man kan kun afgrænse opefter. Man er altså ikke garanteret at komme til en bestemt destination ved den økonomiske tilkendegivelse. Men vi tager hensyn til dem, der har økonomiske begrænsninger. Hvis din lokalforening får for mange/ikke får ansøgere nok til deres programmer, koordineres delegationer og destinationer med de øvrige lokalforeninger.

BEKRÆFTELSE PÅ PLADSEN:

Du bekræfter pladsen ved at svare på den mail, du modtager med svar på din ansøgning. Deri står også instruktioner vedr. indbetaling af deltagergebyret.

Beløbet vil ikke blive tilbagebetalt, hvis du alligevel ikke har lyst til at gennemføre aktiviteten – se i øvrigt CISV Danmarks generelle betingelser.

Hvis du ikke ønsker den tilbudte plads, skal du give besked, så hurtigt som muligt til kontaktpersonen i din lokalforening. Måske er der andre, som gerne vil have pladsen.

DORIS ALLEN STØTTEFORENING

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte fra Den Danske Doris Allen Støtteforening.

FRIVILLIG ORGANISATION

CISV er en frivillig organisation, som er baseret på frivillig hjælp fra alle vores medlemmer i alle aldre. Alder er ingen hindring for at deltage i CISVs arbejde! Når I sender jeres barn ud, står der frivillige og tager imod i den anden ende, og når vi i CISV Danmark afholder en camp, har vi tilsvarende brug for jeres hjælp. CISV er noget, vi giver til hinanden!

Udover deltagelse i forarbejdet inden børnene rejser – forventes det af jer som forældre, at I hjælper med andre CISV-opgaver. Det kan fx være at

 • være værtsfamilie for sommerens deltagere, når der er en regional børneby eller Step Up (camp for 14-15 årige)
 • være køkkenstab eller praktisk hjælper før, under og efter en uddannelsesweekend/camp
 • deltage i lokalforeningens bestyrelsesarbejde – evt. som tilknyttet ressourceperson.

HVORNÅR SKAL ANSØGNINGEN VÆRE FREMME

Der er ansøgningsfrist d. 31-12-23, hvorefter din lokalforening hurtigst muligt giver ansøgerne besked om optagelse/afslag.

CHILD CODE OF BEHAVIOUR

Som udsendt af CISV Danmark skal du være bekendt med og overholde

 1. Child Code of Behaviour

Du skal derfor downloade dokumentet, udfylde og uploade i forbindelse med din ansøgning her.

GENERELLE BETINGELSER FOR DELTAGELSE I ET CISV-PROGRAM

I forbindelse med din ansøgning skal du bekræfte, at du har gennemlæst CISV Danmarks generelle betingelser for deltagelse.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

/CISV Danmark

Desværre - noget er gået galt og din forespørgsel er ikke blevet afsendt!!
Tak for din ansøgning. Du bliver kontaktet af din lokalforening, hurtigst muligt efter de har behandlet din ansøgning.
Jeg bekræfter, at jeg er bekendt med indholdet af
Fjern filer
Maksimal filstørrelse: 10MB
Hvad er dit fulde navn (som stavet i dit pas)?
HUSK korrekt årstal – altså den dato og det årstal, du blev født
Du modtager en bekræftelsesmail på den e-mailadresse, du skriver her
Vælg venligst nedenfor...
Beskriv her hvordan, hvis I har været aktive frivillige i CISV
Kan du deltage uproblematisk på lejren? Er der nogen kendte psykiske eller fysiske forhold, som kunne få indflydelse på din mulighed for og evne til at deltage fuldt ud i alle aktiviteter?
Se deltagergebyrer på cisv.dk > Dine muligheder > Pris for deltagelse – Camp fee
Vælg venligst nedenfor...
Navn, adresse og telefon
Forælder 1
Forælder 2
Kontaktoplysninger på alle øvrige på Folkeregisteradressen: Navn, adresse, telefon, e-mail

Bemærk: Alle data, du indtaster i denne formular, slettes d. 18-06-2025

Problemer med formularen?

Hvis du oplever problemer med at sende denne formular, skal du sende en mail på rikke.juel.enemaerke@dk.cisv.org med en beskrivelse af

 • selve problemet
 • hvilken enhed, du bruger – fx PC / MAC / iPad / iPhone
 • hvilken browser, du bruger – fx Chrome / Safari / Firefox
 • evt. styresystem for din enhed.
Sitemap
Close

Søgning