Uddannelsesudvalget (NUDD)

Det Nationale Uddannelsesudvalg (NUDD)

NUDD er ansvarlig for den nationale træningsindsats i CISV Danmark. NUDD planlægger, koordinerer og gennemfører de årlige nationale uddannelsesweekender, hvor alle deltagere, ledere og stabe trænes og forberedes til at deltage i CISV's programmer.

Det Nationale Uddannelsesudvalg (NUDD)

Rolle Navn Telefon E-mail
Formand Alexander Støvelbæk 61 30 74 31 nudd@dk.cisv.org
Medlem Natascha Wermuth Iermiin nudd@dk.cisv.org
Medlem Anne Tetens nudd@dk.cisv.org
Medlem Mads Nybo Johansen nudd@dk.cisv.org
Medlem Anders Frisgaard nudd@dk.cisv.org

Dispensationsprocedure

Proceduren for at give dispensation for deltagelse i obligatoriske uddannelsesaktiviteter i CISV Danmark kan findes her.

 

NUDD søger trænere til sæsonen 2017/2018

 

ANSØGNINGEN SKAL SENDES TIL NUDD@DK.CISV.ORG SENEST MANDAG D. 19. SEPTEMBER 2017

FIND ANSØGNINGSSKEMAET HER!

 

Kunne du tænke dig at være med til at træne og uddanne fremtidens frivillige i CISV? Ud over at lære meget mere om CISV uddannelsesprincipper, får du som træner viden om og praksiserfaring med undervisning, facilitering og feedback som også kan bruges uden for CISV.

NUDD er interesseret i tilkendegivelser fra frivillige der ønsker at være trænere. Hvis der ikke er ledige pladser på trænerteamet i år, vil vi gemme din ansøgning og kontakte dig igen næste år, hvis der mangler trænere til den specifikke post du har søger.

For at være træner skal du have personlig erfaring med den rolle, der trænes i.

Om rollen som træner i CISV

Som træner i CISV Danmark skal du planlægge og gennemføre træningen af en gruppe frivillige stabe, ledere eller deltagere. Dette inkluderer ligeledes afrunding og evaluering af træningen. Du skal gennemføre træningen i overensstemmelse med CISV Internationals uddannelsesprincipper og med generel troværdighed, ærlighed og vedvarende engagement. Du vil skulle planlægge og gennemføre træningen sammen 1-2 andre trænere, og tilsammen udgør I trænerteamet. NUDD vil i løbet af hele træningssæsonen (november-september) være til rådighed for spørgsmål og vejledning ift træningen. NUDD vil ligeledes observere jer i en undervisningssituation og give feedback, så I har mulighed for at udvikle jer som trænere i CISV og som undervisere og facilitatorer generelt.

Herunder finder du datoerne for alle de weekender, du skal deltage i som træner:

UW0

Hvor du vil modtage din træning som træner.

17.-19. november 2017

UW1

Hvor du skal afholde den mere teoretiske del af træningen.

Gælder ikke UWX-, UWY- og ICUW-trænere

2.-4. marts 2018

UW3

Hvor du skal evaluere og afrunde træningen.

1.-3. september 2018


Foruden de tre ovennævnte weekender, skal du ligeledes gennemføre den mere praktiske del af træning på en af følgende weekender (som afhænger af din specifikke trænerrolle). Denne del af træningen består i udgangspunktet af observation og feedback til de deltagere du træner, men kan også indebære afholdelse af undervisningssessions og workshops.

UWX

Stabstræner

SU/YM-ledertræner

UWY-træner

UWX-træner

16.-18. marts 2018

ICUW

IC-ledertræner

ICUW-træner

6.-8. april 2018

UWBB (hhv. øst eller vest)

Stabstræner

BB-ledertræner

JC-træner

13.-15. april 2018 (øst)

20.-22. april 2018 (vest)


Kan du ikke deltage i alle de nævnte aktiviteter, men stadig ønsker at være træner, kan der i sjældne tilfælde gives dispensation. Når du sender ansøgningen skriv da samtidig, hvorfor du er forhindret i at deltage på den pågældende weekend. 

Har du nogen spørgsmål om rollen som træner i CISV Danmark er du altid velkomme til at skrive til NUDD på nudd@remove-this.dk.cisv.org.

ANSØGNINGEN SKAL SENDES TIL NUDD@DK.CISV.ORG SENEST SØNDAG D. 19. SEPTEMBER 2017.

FIND ANSØGNINGSSKEMAET HER!

Vi glæder os til at høre fra dig J

Hilsen Anders, Anne, Alexander, Cecilia og Mads