CISV Hareskov-Værløse afholder generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år.
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab for det forløbne regnskabsår.
  4. Bestyrelsen forelægger forslag til budget for det kommende regnskabsår
  5. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår sammenlægning med lokalforeningen Nordsjælland.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Evt.

Se evt. CISV Hareskov-Værløses vedtægter.

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst en uge før generalforsamlingen, altså 19. januar. Forslag sendes til h-v@dk.cisv.org.

Tilmelding til h-v@dk.cisv.org.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed (med visse undtagelser, jf. § 11 og § 12 vedr. vedtægtsændringer og/eller foreningens ophør). Alle medlemmer af CISV Hareskov-Værløse har stemmeret.Valgbare er alle medlemmer af CISV Hareskov-Værløse uanset alder. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan kun afgives på CISVs fuldmagtsblanket. Hvert medlem kan medbringe 2 fuldmagter.

Tid og sted

Hvornår

26-01-2023 18:00 - 18:30

Lokation

CISV Danmarks kontor
Bornholmsgade 1, kld.
1266 København K

Organisator

CISV Hareskov-Værløse

Sitemap
Close

Søgning