Juniorleder (JC)

For at blive Junior Leder (Junior Counsellor) i en børneby, skal du være 16 eller 17 år. Du må gerne have lidt erfaring med børn og/eller unge måske gennem dine fritidsinteresser. Du skal være interesseret i fredsuddannelse og være engageret og indstillet på at udvikle dig selv og teste dine lederevner.

Inden børnebyen deltager du i to træningsweekender i foråret. På dem lærer du en masse om at arbejde med 11-årige, om din rolle og om den måde CISV planlægger og laver aktiviteter på. På den første weekend får du en masse teori og introduktion, og på den anden weekend får du mulighed for at prøve det af i praksis, da vi der simulerer en børneby i en weekend.

I løbet af lejren er du en del af en international ledergruppe (på ca. 25 personer), som planlægger, gennemfører og evaluerer lejren og dets indhold. Som juniorleder skal du hurtigt kunne veksle mellem forskellige roller, såsom "forælder", ven og rollemodel alt afhængigt af situationen og deltagernes behov. Du spiller en vigtig rolle i at Børnebyen når sine mål. Du er med til at sørge for at der skabes et miljø, hvor deltagerne har mulighed for at lære om et fredeligere samfund.

Når lejren er overstået, holder vi en evalueringsdag i september, hvor du kan snakke med de andre, der har været afsted.Efter lejren vil du have udviklet dine lederegenskaber og dine færdigheder inden for interkulturel kommunikation. Du vil også have fået praktisk erfaring med fredsuddannelse og konflikthåndtering.

Ansøgning

For at blive juniorleder skal man ansøge CISV Danmarks børnebysudvalg.

For at komme i betragtning som junioleder, er der nogle krav som du skal kunne leve op til. Du skal:

  • være glad for 11 årige børn og have lyst og evne til at arbejde med dem.
  • have lyst og evne til positivt, konstruktivt samarbejde med andre juniorledere og ledere.
  • være fordomsfri overfor andre kulturer og have gode kommunikationsevner.
  • være i stand til at opnå respekt fra både børn og voksne.
  • kende og handle ud fra CISVs formål.
  • have et rimeligt kendskab til engelsk.
  • have været aktiv, eller have planer om at være aktiv i egen lokalforening eller Junior Branch.
  • overholde deadlines, CISV regler og værtslandets love.
  • have deltaget på min. èn weekend eller lign., inden for 1 år før ansøgning.

At være juniorleder er ikke KUN at få en kanon oplevelse selv, det er lige så meget at være med til at give alle de andre i børnebyen en kanon oplevelse.

Så hvis DU vil ansøge om en plads som juniorleder skal du følge godt med CISV Danmarks hjemmeside eller Facebook-side, hvor der vil blive meldt ud i løbet af september hvert år om ansøgningsproceduren.

Du kan også kontakte CISV Danmarks Børnebysudvalg, hvis du har spørgsmål.

Pris

Følgende er priser for deltagelse på Børneby. For juniorledere er det kun kost og logi, der er dækket, da juniorledere selv betaler deres rejse.

Børneby

Fee

PROGRAM

PRIS 2021

Børneby, Danmark

6.500 kr

Børneby, Skandinavien

8.100 kr

Børneby, Europa ud over Scandinavien

10.200 kr

Børneby, Udenfor Europa

14.900 kr

Børneby, Juniorleder (JC)

2.500 kr

Hertil kommer forsikring, lægeundersøgelser, eventuelle vaccinationer, forberedende møder og materiale der skal med på Børnebyen samt lommepenge. Du skal desuden være medlem af CISV Danmark for at komme med på Børneby. Læs mere om, hvordan du bliver medlem her.

Sitemap
Close

Søgning