DISPENSATIONSPROCEDURE

Procedure for at give dispensation for ikke at deltage i obligatoriske uddannelsesaktiviteter i CISV Danmark

NUDD er ansvarlig for at uddannelse CISV Danmarks frivillige. I tilfælde af, at en frivillig ikke kan deltage i en ellers obligatorisk uddannelsesaktivitet, skal denne person søge om dispensation. På næste side står dispensationsproceduren for de enkelte frivilliggrupper beskrevet.

Denne dispensationsprocedure har til formål at sikre:

  • At frivillige, der skal modtage træning, ikke kan udeblive fra træningen, uden at den ansvarlige kontaktperson i lokalforeningen eller programudvalget har godkendt fraværet
  • En ensartet dispensationsprocedure for alle
  • At det er klart, hvem der kan give dispensation og derefter har ansvaret for at sikre kompenserende træning

Følgende uddannelsesaktiviteter i CISV Danmark er indbefattet af nedenstående procedure for dispensation:

  • Uddannelsesweekend 1 (UW1)
  • Uddannelsesweekend for Børneby – øst (UWBB-øst)
  • Uddannelsesweekend for Børneby – vest (UWBB-vest)
  • Uddannelsesweekend X (UWX)
  • IC-uddannelsesweekend
  • Uddannelsesweekend 3 (UW3)

Fuld dispensation

Den frivillige, som ellers skal deltage i uddannelsesweekenden, får dispensation til ikke at deltage i hele uddannelsesweekenden

Delvis dispensation

Den frivillige, som ellers skal deltage i uddannelsesweekenden, får dispensation til ikke at deltage i dele af uddannelsesweekenden. Fx får den frivillige dispensation for ikke at deltage i de to første timer af uddannelsesweekenden, eller den frivillige får dispensation til ikke at deltage i uddannelsesweekenden lørdag kl. 18-22.

Gå til formularen Dispensation for uddannelse i CISV Danmark

Uddannelse og dispensation

HVILKEN TYPE FRIVILLIG ER DER TALE OM?

HVEM KAN GIVE DISPENSATION?

HVEM ER ANSVARLIG FOR AT GIVE KOMPENSERENDE UDDANNELSE?

HVORDAN SKAL DER VED DISPENSATION GIVES BESKED TIL NUDD?

- Børnebysleder

- Step Up leder

- Youth Meeting-leder

- Interchange-leder

- Stab

- Børnebysdeltager

 -Step Up-deltager

- Youth Meeting deltager 12-15 år.

- Interchange-deltager

Kontaktpersonen i den afsendende lokalforening kan give fuld og delvis dispensation

Hvis den frivillige ikke kan deltage på en uddannelsesweekend, skal den frivillige spørge sin kontaktperson i den afsendende lokalforening om fuld eller delvis dispensation. Kontaktpersonen i den afsendende lokalforening kan hermed give den frivillige dispensation til ikke at deltage i dele eller hele træningen. Ved enhver given dispensation er det den dispenserende kontaktperson i lokalforeningen, som har ansvaret for at sikre den manglende træning efter behov og vurdere, om den frivillige er kvalificeret til at udfylde sin kommende rolle på CISVs internationale programmer. Ved dispensation til den frivillige har NUDD ikke længere ansvaret for den frivilliges uddannelse i CISV Danmark.

Hvis kontaktpersonen i den afsendende lokalforening giver fuld eller delvis dispensation til ikke at deltage i en uddannelsesweekend, skal dette oplyses til NUDD. Denne oplysning skal gives ved at udfylde formularen ’Dispensation for uddannelse i CISV Danmark’, se link nederst i dokumentet. Denne formular skal udfyldes hver gang en person får fuld eller delvis dispensation til ikke at deltage i hele eller dele af en uddannelsesweekend.

Deadline for at give NUDD besked om dispensation er samtidig med deadline for tilmelding til de respektive uddannelsesweekender. Se precamps for deadlines. Dette giver NUDD mulighed for at give trænerne og lokalforeningen besked.

NUDD noterer, hvis frivillige tilmeldt UW'erne, som ikke har fået dispensation, udebliver eller kun deltager delvist. Denne information gives videre til den ansvarlige kontaktperson i lokalforeningen, som herefter har ansvaret for at sikre den manglende træning efter behov og vurdere, om den frivillige er kvalificeret til at udfylde sin kommende rolle på CISVs internationale programmer.

- Seminar Camp-deltager

 - JC

- Youth Meeting-deltager 16+

- IPP-deltager

Kontaktpersonen i det respektive programudvalg kan give fuld og delvis dispensation

Hvis den frivillige ikke kan deltage på en uddannelsesweekend, skal den frivillige spørge sin kontaktperson det respektive programudvalg om fuld eller delvis dispensation. Kontaktpersonen i programudvalget kan hermed give den frivillige dispensation til ikke at deltage i dele eller hele træningen. Ved enhver given dispensation er det den dispenserende kontaktperson i programudvalget, som har ansvaret for at sikre den manglende træning efter behov og vurdere, om den frivillige er kvalificeret til at udfylde sin kommende rolle på CISVs internationale programmer. Ved dispensation til den frivillige har NUDD ikke længere ansvaret for den frivilliges uddannelse i CISV Danmark.

Hvis kontaktpersonen i det respektive programudvalg giver fuld eller delvis dispensation til ikke at deltage i en uddannelsesweekend, skal dette oplyses til NUDD. Denne oplysning skal gives ved at udfylde formularen ’Dispensation for uddannelse i CISV Danmark’, se link nederst i dokumentet. Denne formular skal udfyldes hver gang en person får fuld eller delvis dispensation til ikke at deltage i hele eller dele af en uddannelsesweekend.

Deadline for at give NUDD besked om dispensation er samtidig med deadline for tilmelding til de respektive uddannelsesweekender. Se precamps for deadlines. Dette giver NUDD mulighed for at give trænerne og lokalforeningen besked.

NUDD noterer, hvis frivillige tilmeldt UW'erne, som ikke har fået dispensation, udebliver eller kun deltager delvist. Denne information gives videre til den ansvarlige kontaktperson i programudvalget, som herefter har ansvaret for at sikre den manglende træning efter behov og vurdere, om den frivillige er kvalificeret til at udfylde sin kommende rolle på CISVs internationale programmer.

Sitemap
Close

Søgning