IDÉ-PULJEN

Idé-Puljen er et fast element i CISV Danmarks budget. De år, hvor der er tilstrækkelig luft i budgettet, bliver der afsat midler til at støtte udviklingsidéer og projekter.

CISV Danmark har som regel 10-20.000 kr afsat til Idé-Puljen per år.

Formålet med CISV Danmarks Idé-Pulje er at yde støtte til udviklingsidéer og -projekter i CISV Danmark, der ellers ville være vanskelige at realisere.

Støtte kan gives til idéer og projekter, der ikke normalt ville være finansieret af et program eller en aktivitet. Idéer og projekter skal være til gavn for CISV, herunder en styrkelse eller promovering af CISV eller udvikling /læring, der gavner CISV.

Idé-puljen forvaltes af Daglig Ledelse. Midlerne udmøntes ud fra følgene kriterier:

• Kort beskrivelse af idé / projekt
• Det udviklingsbaserede potentiale i ídéen / projektet
• Potentiale for CISV Danmark i selve projektet og forankring på sigt
• Idéen /projektets gennemførbarhed (er det realistisk?)
• Økonomi for idéen /projektet
• En vurdering i forhold til lignende projekter i CISV Danmark

Idéer og projekter kan gennemføres i CISV Danmark, men kan også ske i samarbejde med andre organisationer/NAs.

En ansøgning (1 A4 side) der redegør for ovenstående sendes til Daglig Ledelse vedlagt et bilag med budget og oversigt over ansvarlige og involverede personer i ansøgningen. Er du interesseret i at søge midler fra Idé-puljen, er du velkommen til at tage kontakt til Daglig Ledelse for sparring og vejledning.

Efter modtaget ansøgning behandler Daglig Ledelse forslaget på sit næstkommende møde. Ansøgninger behandles løbende, og midler gives efter ’først-til-mølle-princippet’. Så snart Daglig Ledelse har vurderet ansøgningen, vil du modtage besked.

Der er ingen beløbsgrænse for ansøgning. Med puljens begrænsede størrelse i mente kan Daglig Ledelse vælge at medfinansiere et mindre beløb, end det ansøgte.

Sitemap
Close

Søgning