Forsikring

Uanset, hvordan du deltager på en CISV aktivitet, så skal du være forsikret. Heldigvis har CISV en forsikring, der dækker alle vores deltagere.

Vores forsikring dækker det meste
Fra og med 2016 er alle deltagere (også ledere, stabe, JCs) i CISV's internationale programmer dækket af den nye forsikring automatisk. Det er også muligt at få dækket alle, der tager på RTF, IJBC og lignende, hvis man beder om det – CISV Danmark vil normalt sørge for at alle, der deltager i RTF’er og internationale møder for foreningen er dækket.

Der er 24 timers dækning i hele verden fra man tager afsted til man kommer hjem. Der dækkes op til 10 ekstra dages rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i et program, så længe det følger CISV Internationals regler (at delegationer rejser sammen, alder for ledere/deltagere, etc.).

Forsikringen er fuldt dækket gennem de fees man betaler, og bliver dækket af national for deltagere på RTF, IJBC og lignende.

Der er ingen selvrisiko.

Frivillig hos CISV Danmark:
I forhold til ulykker er du så at sige på arbejde for CISV Danmark. Det betyder, at du er dækket af CISV Danmarks arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen dækker personskade, så der er tale om varige mén og erhvervsevnetab. Arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskab hurtigst muligt. Hvis du har egen forsikring, så skal denne muligvis dække først, men det afhænger af den konkrete sag. Kontakt derfor altid CISV Danmark i dette tilfælde. Du skal som leder samtidig have egen indboforsikring, der dækker dine ejendele og personlige ansvar, da dette ikke er en del af arbejdsskadeforsikringen.

Lejre i Danmark:
Alle skoler eller hytter, som CISV Danmark bruger til afholdelse af børnebyer og summercamps, er forsikret hos via Max Levig, som er en afdeling under Tryg Forsikring, med en All Risk Forsikring. Den dækker beskadigelse og hærværk på diverse bygninger og løsøre mht. de lånte lokaler op til 250.000 kroner, når disse er en direkte og beviselig følge af afholdte arrangementer, hvorefter CISV Internationals forsikring overtager. Her er det underordnet, hvem der er ejer af det aktuelle løsøre, så længe det (direkte og beviseligt) er anvendt ved campens afvikling. Policen for forsikringen hos Max Levig udsendes hvert år inden sommerens programmer. Du skal dog normalt være opmærksom på, at der er en selv-risiko på kr. 2000,-, samt at skader skal anmeldes til forsikringsselskabet straks og senest 72 timer efter campen er slut. Forsikringen dækker ikke skade i form af mindre skår, hak, ridser, småbuler og lign. eller værdiforringelse som følge heraf.


Er skaden sket, kan den anmeldes på flere måder:
- ring på telefon 44 20 61 41 eller 70 11 20 20 - mail på max.levig@tryk.dk
- anvend formular via Tryg Forsikrings hjemmeside på dette link: http://www.tryg.dk/erhverv/anmeld-skade/index.html.

Skulle der være spørgsmål specielt angående Max Levig forsikringen, kan man hos Tryg forsikring kontakte Else Øgendal på tlf. 44 20 40 65. Husk desuden at orientere kontoret på secretary@dk.cisv.org hvor den opdaterede police altid kan rekvireres.

Andre CISV-aktiviteter:
Som frivillig for CISV er du i alle tilfælde dækket af vores erhvervsansvarsforsikring, når du "arbejder" for CISV. Den dækker dog kun dit ansvar for skader du forvolder på andre eller andres ejendom; IKKE tyveri af dine ting eller egne ulykker og din private forsikring skal normalt dække først.
Som køkkenstab, træner eller en anden form for hjælper i forbindelse med et program er du desuden dækket af vores arbejdsskadeforsikring, som også inkluderer ulykker mm.
Som værtsfamilie er man dækket af sin private forsikring og ens CISV-gæster er dækket af deres rejseforsikring.

Deltager i RTF, Global Conference, EJBM, o.l.
Som deltager i RTF, Global Conference, mv. skal du orientere kontoret på secretary@dk.cisv.org om at du skal afsted og har behov for en forsikring. Vi køber derefter forsikringen igennem CISV International, så du er dækket fuldt ud. CISV Danmark dækker omkostningerne til forsikringen. Du vil modtage et forsikringsbevis fra kontoret inden for 1-2 uger efter du har efterspurgt den.

Se desuden beskrivelse af vores rejseforsikring nedenfor. Den generelle police for 2018 dækker alle deltagere på vores officielle programmer (Børneby, Step Up, Interchange, IPP, Seminar Camp og Youth Meeting). Policen kan rekvireres ved at skrive til kontoret på office@dk.cisv.org.

Sitemap
Close

Søgning