DAGLIG LEDELSE

Daglig Ledelse er ansvarlig for den daglige drift af CISV Danmark, forberedelse af Hovedbestyrelsens arbejde og opfølgning i forhold til udvalg og lokalforeninger. Daglig Ledelse leder organisationen mellem Hovedbestyrelsens møder.

Klik på link, for at se de funktioner Daglig Ledelses medlemmer har:

  • Formand
  • Næstformand - Næstformanden er formandens sparringspartner og øvrig arbejdskraft i CISV Danmarks daglige beslutninger og administrative drift.
  • Landskasserer - Landskassereren er den organisationspolitisk ansvarlige for CISV Danmarks økonom.
  • National Repræsentant - Den Nationale Repræsentant er CISV Danmarks repræsentant ift. CISV International ifm. afstemninger, møder og kommunikation.
  • Nationale Junior Repræsentanter - De to nationale junior repræsentanter er CISV Danmarks ungdoms - Junior Branch' - stemme i Daglig Ledelse. Vores to NJRs er ligeledes daglige ledere af Junior Branch, hvor de koordinerer frivillige kræfter, arrangerer events, og har international og lokal kontakt med mere.

Valgperioder:
Formand, Næstformand og Landskasserer vælges begge for toårige perioder på Generalforsamlingen; dog i henholdsvis lige og ulige år.

National Repræsentant vælges for treårige perioder på Generalforsamlingen.

Nationale Junior Repræsentanter vælges for toårige perioder, således at én er på valg hvert år. Valget finder sted på det Årlige Junior Branch Møde.

Der er direkte valg til alle poster i Daglig Ledelse.

CISV Danmark Generalforsamling (GF) foregår hvert år i marts, hvor bl.a. valg til Formand, Trustee og Landskasserer finder sted.
Det Årlige Junior Branch Møde (ÅJBM) foregår hvert år første weekend i november, hvor blandt andet valg til NJR finder sted.

Arbejde
Daglig Ledelse mødes ca. 8-10 gange om året, og alle referater fra møder i Daglig Ledelse kan findes under Værktøjer.

Daglig Ledelse kan kontaktes på daglig.ledelse@dk.cisv.org

Her kan downloades forretningsorden for daglig ledelse.

(NB! mailen går også til CISVs teknisk-administrative medarbejder og nationalsekretær - ønsker du udelukkende at komme i kontakt med enkeltpersoner CISVs Daglige Ledelse, kan du anvende medlemmernes direkte mails, som findes nedenfor).

Kontaktoplysninger

Rikke Juel Enemærke

Nationalt
Formand CISV Danmark
Medlem af Daglig Ledelse
Medlem af Youth Meeting-udvalget (ansvarlig for 16+)

86 74 02 00 / 26 74 02 63
rikke.juel.enemaerke@dk.cisv.org

Birgitte Guldbrandsen

Nationalt
Medlem af Daglig Ledelse
Medlem af CFA-udvalget

Lokalt Hareskov-Værløse LF
Næstformand
Børnebyskontaktperson

26 13 76 02
Ambiguld@hotmail.com

Jesper Lykking

Landskasserer
Medlem af Daglig Ledelse
landskasserer@dk.cisv.org

Astrid Nørgaard Hostrup

National Repræsentant
Medlem af Daglig Ledelse
national.representative@dk.cisv.org

Linda Holmberg

Nationalt
Medlem af Daglig ledelse
Formand for Risk Management-udvalget
lindaholmberg@mail.dk

Camilla Christophersen

Nationalt
Medlem af Daglig Ledelse, repræsentant fra NUDD
Medlem af NUDD
camilla.christophersen@dk.cisv.org

Lea Ellul-Terranella

Nationalt
National Junior Repræsentant - senior
Medlem af Daglig Ledelse og Hovedbestyrelsen
njr@dk.cisv.org
50 30 39 78

Sitemap
Close

Søgning