DAGLIG LEDELSE

Daglig Ledelse er ansvarlig for den daglige drift af CISV Danmark, forberedelse af Hovedbestyrelsens arbejde og opfølgning i forhold til udvalg og lokalforeninger. Daglig Ledelse leder organisationen mellem Hovedbestyrelsens møder.

Klik på link, for at se de funktioner Daglig Ledelses medlemmer har:

  • Formand
  • Næstformand - Næstformanden er formandens sparringspartner og øvrig arbejdskraft i CISV Danmarks daglige beslutninger og administrative drift.
  • Landskasserer - Landskassereren er den organisationspolitisk ansvarlige for CISV Danmarks økonom.
  • National Repræsentant - Den Nationale Repræsentant er CISV Danmarks repræsentant ift. CISV International ifm. afstemninger, møder og kommunikation.
  • Nationale Junior Repræsentanter - De to nationale junior repræsentanter er CISV Danmarks ungdoms - Junior Branch' - stemme i Daglig Ledelse. Vores to NJRs er ligeledes daglige ledere af Junior Branch, hvor de koordinerer frivillige kræfter, arrangerer events, og har international og lokal kontakt med mere.

Valgperioder:
Formand, Næstformand og Landskasserer vælges begge for toårige perioder på Generalforsamlingen; dog i henholdsvis lige og ulige år.

National Repræsentant vælges for treårige perioder på Generalforsamlingen.

Nationale Junior Repræsentanter vælges for toårige perioder, således at én er på valg hvert år. Valget finder sted på det Årlige Junior Branch Møde.

Der er direkte valg til alle poster i Daglig Ledelse.

CISV Danmark Generalforsamling (GF) foregår hvert år i marts, hvor bl.a. valg til Formand, Trustee og Landskasserer finder sted.
Det Årlige Junior Branch Møde (ÅJBM) foregår hvert år første weekend i november, hvor blandt andet valg til NJR finder sted.

Arbejde
Daglig Ledelse mødes ca. 8-10 gange om året, og alle referater fra møder i Daglig Ledelse kan findes under Værktøjer.

Daglig Ledelse kan kontaktes på daglig.ledelse@dk.cisv.org

Her kan downloades forretningsorden for daglig ledelse.

(NB! mailen går også til CISVs teknisk-administrative medarbejder og nationalsekretær - ønsker du udelukkende at komme i kontakt med enkeltpersoner CISVs Daglige Ledelse, kan du anvende medlemmernes direkte mails, som findes nedenfor).

Daglig ledelse

Kontaktoplysninger

Jesper Lykking

Formand
Medlem af Daglig Ledelse
president@cisv.dk

Rikke Juel Enemærke

Nationalt
Næstformand Daglig Ledelse
Medlem af Youth Meeting-udvalget (ansvarlig for 16+)

Lokalt Fyn & Sydjylland LF
Lokal Risk Manager (certificering gyldig til 2021)
Valgperiode i bestyrelsen 2019-2021
86 74 02 00 / 26 74 02 63
rikke.juel.enemaerke@dk.cisv.org

Line Koch

Nationalt
Medlem af Daglig Ledelse
Konstitueret Landskasserer

Lokalt Amager LF
Kasserer
Step Up kontaktperson
53 63 90 63
cisvamager@gmail.com

Astrid Nørgaard Hostrup

Konstitueret National Repræsentant
Medlem af Daglig Ledelse
national.representative@dk.cisv.org

Linda Holmberg

Nationalt
Formand for Risk Management-udvalget
Stemmeret i Daglig Ledelse efter GF 2020
lindaholmberg@mail.dk

Camilla Christophersen

Nationalt
NUDD-repræsentant i Daglig Ledelse (Stemmeret efter GF 2020)
camilla.christophersen@dk.cisv.org

Clara Skibild

Nationalt
National Juniorrepræsentant - senior
Medlem af Daglig Ledelse
29 87 98 68
njr@dk.cisv.org

Alberte Lorenz Zimsen

Nationalt
National Juniorrepræsentant - junior
Medlem af Daglig Ledelse

Lokalt Nordsjælland LF
Juniorbestyrelsesmedlem

29 79 56 59
njr@dk.cisv.org

Sitemap
Close

Søgning