Daglig Ledelse

Daglig Ledelse er ansvarlig for den daglige drift af CISV Danmark, forberedelse af Hovedbestyrelsens arbejde og opfølgning i forhold til udvalg og lokalforeninger. Daglig Ledelse leder organisationen mellem Hovedbestyrelsens møder.

  • Formand
  • Næstformand – Næstformanden er formandens sparringspartner og øvrig arbejdskraft i CISV Danmarks daglige beslutninger og administrative drift
  • Landskasserer – Landskassereren er den organisationspolitisk ansvarlige for CISV Danmarks økonomi
  • National Repræsentant – Den Nationale Repræsentant er CISV Danmarks repræsentant ift. CISV Internationals afstemninger, møder og kommunikation
  • Nationale Junior Repræsentanter – De to nationale junior repræsentanter er CISV Danmarks ungdoms stemme i Daglig Ledelse. De er endvidere daglige ledere af Junior Branch, hvor de koordinerer frivillige kræfter, arrangerer events samt har international og lokal kontakt med mere
  • National Risk Manager
  • Nationalt Uddannelses Udvalg Repræsentant (NUDD-repræsentant).

Valgperioder
Formand, Næstformand og Landskasserer vælges for toårige perioder på Generalforsamlingen; Formand i lige og Næstformand samt Landskasserer i ulige år.

National Repræsentant vælges for treårige perioder på Generalforsamlingen. Nuværende valgperiode er 2020-2023.

Nationale Junior Repræsentanter vælges for toårige perioder, således at én er på valg hvert år. Valget finder sted på det Årlige Junior Branch Møde i november.
Valgperioden i Daglig Ledelse træder i kraft i umiddelbar forlængelse af dette.

Den nationale Risk Manager vælges i ulige år på HB-mødet i september i forbindelse med formandsvalg til udvalg.
Valgperioden i Daglig Ledelse træder i kraft i umiddelbar forlængelse af HB-mødet.

NUDD-repræsentanten udpeges af NUDD i september i lige år og repræsenterer NUDD i Daglig Ledelse i en toårig periode.

Der er direkte valg til alle poster i Daglig Ledelse.

Daglig Ledelses virke
Daglig Ledelse mødes ca. otte gange om året, og Daglig Ledelses mødereferater kan findes under Værktøjer > Officielle dokumenter > Referater > Referater – møder i Daglig Ledelse.

Daglig Ledelse kan kontaktes på daglig.ledelse@dk.cisv.org

Se også forretningsorden for daglig ledelse.

Kontaktoplysninger

Rikke Juel Enemærke

Nationalt
Formand CISV Danmark, medlem af Daglig Ledelse

86 74 02 00 / 26 74 02 63
rikke.juel.enemaerke@dk.cisv.org / president@dk.cisv.org

Tanja Paredes-Alva

Nationalt
Næstformand CISV Danmark, formand for Step Up-udvalget

41 11 18 63‬
vicepresident@dk.cisv.org

Daglig ledelse

Birgitte Guldbrandsen

Nationalt
National Repræsentent, medlem af Daglig Ledelse, formand for CFA-udvalget

Lokalt Hareskov-Værløse LF
Næstformand, børnebykontaktperson

26 13 76 02
nar@dk.cisv.org

Jesper Lykking

Landskasserer
Medlem af Daglig Ledelse

landskasserer@dk.cisv.org

Linda Holmberg

Nationalt
Medlem af Daglig ledelse, formand for Risk Management-udvalget

26 74 78 71
lindaholmberg@mail.dk

Camilla Christophersen

Nationalt
Medlem af Daglig Ledelse, repræsentant fra NUDD, medlem af NUDD

camilla.christophersen@dk.cisv.org

Lea Ellul-Terranella

Nationalt
National Junior Repræsentant – senior, medlem af Daglig Ledelse, medlem af Hovedbestyrelsen

njr@dk.cisv.org
50 30 39 78

Gustav Elmo Stuhr

Nationalt
National Junior Repræsentant – junior, medlem af Daglig Ledelse, medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Amager LF
Bestyrelsesmedlem

28 68 38 10
njr@dk.cisv.org

Sitemap
Close

Søgning