Generalforsamling 2024 i CISV Amager

Dagsorden ifølge vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning om virksomheden i det forløbne år
  3. Bestyrelsen aflægger regnskab for det forløbne regnskabsår
  4. Bestyrelsen forelægger forslag til budget for det kommende regnskabsår
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. §7
  7. Valg af revisor
  8. Evt.

Se også CISV Amagers vedtægter.

Tags

#Amager

Tid og sted

Hvornår

27-02-2024 18:00 - 18:45

Lokation

Kastrupgårdskolen
Blåklokkevej 1
2770 Amager

Organisator

CISV Amager

Tilmeldingsfrist

27-02-2024

Tilmeldingslink
Sitemap
Close

Søgning