CISV Nordsjælland indkalder til den årlige generalforsamling

Dagsorden Ordinær Generalforsamling d. 26. Januar 2023 kl. 18.30

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsen orienterer om lokalforeningens arbejde i 2022 og planerne for 2023
 4. Bestyrelsen fremlægger regnskab for 2022
 5. Behandling af indkomne forslag
  • Indkomne forslag: sendes til formanden Line Buchwald senest 14 dage før generalforsamlingen: Lineka@mac.com
 6. Valg til bestyrelsen herunder også suppleanter – alle er velkomne.
  • På valg er: Pia Lykking, Bolette Bjerregaard og Mikkel Krüger
  • Søren Thue Løland og Kim Bendixen genopstiller ikke
 7. Valg af revisorsuppleant
 8. Evt.

Vi byder på kaffe, te og kage.

Se også CISV Nordsjællands vedtægter.

Tags

#Nordsjælland

Tid og sted

Hvornår

26-01-2023 18:30 - 20:00

Lokation

CISV Danmarks kontor
Bornholmsgade 1. kld.
1266 København K

Organisator

CISV Nordsjælland

Sitemap
Close

Søgning