Lokalforeningsbestyrelsen

Du kan kontakte CISV Nordsjællands bestyrelse på

nordsj@dk.cisv.org

Bestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoners kontaktoplysninger:

Line Kalmark Von Buchwald

Nationalt
Medlem af Hovedbestyrelsen

Lokalt Nordsjælland LF
Formand

20 80 91 31
lineka@mac.com

Kim Bendixen

Lokalt Nordsjælland LF
Kasserer

30 38 37 08
kim.bendixen@mail.dk

Bolette Bjerregaard

Nationalt
Medlem af HB, Børnebyudvalget, Risk Management-udvalget

Lokalt Nordsjælland LF
Næstformand, Lokal Risk Manager

31 44 06 48
boletteb@gmail.com

Pia Lykking

Nationalt
Formand for børnebyudvalget, Rejsepuljen

Lokalt Nordsjælland LF
Børnebykontaktperson

40 40 72 33
pia.lykking@hotmail.com

Sarah Bröking

Lokalt Nordsjælland LF
Interchange-kontaktperson

40 62 60 03
solsarahb@hotmail.com

Carina Meldgaard Wildhagen

Lokalt Nordsjælland LF
Bestyrelsesmedlem

26 55 10 00
carina.meldgaard@gmail.com

Karina Tikjøb

Lokalt Nordsjælland LF
Bestyrelsesmedlem, Børneby-, Youth Meeting- og Step Up-kontaktperson

20 85 86 22
k.t@tikjoebletholm.dk

Søren Løland

Lokalt Nordsjælland LF
Bestyrelsesmedlem

53 34 90 70
loland@mail.dk

Stine Byskov Posselt

Lokalt Nordsjælland LF
Bestyrelsesmedlem

53 27 25 23
stinrbyskov@hotmail.com

Tilde Wonsild

Lokalt Nordsjælland LF
Bestyrelsesmedlem, kommunikation og SoMe

20 62 58 98
wtilde@hotmail.com

Mikkel Krüger Andersen

Lokalt Nordsjælland LF
Bestyrelsesmedlem – Juniorrepræsentant

42 36 83 22
Mikkelkryger12@gmail.com

Sitemap
Close

Søgning