Lokalforeningsbestyrelsen

Søren Thue Løland

Nationalt
HB-repræsentant

Lokalt Nordsjælland LF
Formand

53 34 90 70
loland@mail.dk

Kim Bendixen

Lokalt Nordsjælland LF
Kasserer
31 38 28 50

Bolette Bjerregaard

Nationalt
Medlem af børnebysudvalget
Medlem af Risk Management-udvalget

Lokalt Nordsjælland LF
Lokal Risk Manager
31 44 06 48
boletteb@gmail.com

Pia Lykking

Nationalt
Formand for børnebysudvalget

Lokalt Nordsjælland LF
Børnebyskontaktperson

40 40 72 33
pia.lykking@hotmail.com

Jakob Eckmann Andersen

Lokalt Nordsjælland LF
Børnebyskontaktperson
61 68 56 99
sendjakobenemail@gmail.com

Lotta Hållén-Kragh

Lokalt Nordsjælland LF
SU-kontaktperson
25 18 49 40
L8@l8.dk

Sarah Bröking

Lokalt Nordsjælland LF
Interchange-kontaktperson
40 62 60 03
solsarahb@hotmail.com

Line Kalmark von Buchwald

Lokalt Nordsjælland LF
YM-kontaktperson
49 11 32 85
lineka@mac.com

Carina Meldgaard Wildhagen

Lokalt Nordsjælland LF
Bestyrelsesmedlem
26 55 10 00
carina.meldgaard@gmail.com

Karina Tikjøb

Lokalt Nordsjælland LF
Bestyrelsesmedlem
20 85 86 22
k.t@tikjoebletholm.dk

Tilde Wonsild

Lokalt Nordsjælland LF
Bestyrelsesmedlem
49 11 33 61
wtilde@hotmail.com

Ellen Bang

Nationalt
HB-repræsentant junior

Lokalt Nordsjælland LF
Juniorbestyrelsesmedlem

60 51 67 15
ellen.star.jari@gmail.com

Alberte Lorenz Zimsen

Nationalt
National Juniorrepræsentant - senior
Medlem af Daglig Ledelse

Lokalt Nordsjælland LF
Juniorbestyrelsesmedlem

29 79 56 59
njr@dk.cisv.org

Sitemap
Close

Søgning