Interchange-familie

Familien udgør kernen af Interchangen. Det er i hjemmet deltagerne opholder sig under store dele af udvekslingen. Som familie deltager I i de fælles forberedelser og planlægger sammen med de andre familier, hvilke aktiviteter der kommer til at foregå, mens udvekslingsdeltagerne er på besøg. Familien kommunikerer inden udvekslingen med partnerfamilien i det andet land.

Som familiemedlem til en deltager, der er med i en Interchange, skal du kende dig selv, din familie og din kultur godt. Du bør have en interesse for det interkulturelle møde og være indstillet på at sætte tid af til diskussioner om kulturelle forskelligheder og ligheder under udvekslingen. Som familiemedlem har du sammen med lederne også et ansvar for at støtte deltagerne i spørgsmål som for eksempelvis hjemve, kulturelle forskeligheder og konflikthåndtering.

Pris

Foruden omkostninger ved at have jeres barn af sted som deltager, skal I som familie også dække de omkostninger, der er ved at have en deltager boende hos jer. Det gælder for eksempel mad og transport og andre udgifter, der er, mens deltageren er i jeres hjem.

Deltag i Interchange

Hvis I vil deltage i en Interchange så kontakt jeres lokalforening og hvis I har spørgsmål til programmet kan I skrive til Interchange-udvalget.

Sitemap
Close

Søgning