Youth Meeting

Youth Meeting

Små forsamlinger inspirerer til store ideer.

Youth Meetings bringer små grupper af deltagere sammen fra forskellige lande i samme region. Sammen udforsker de fredsuddannelse relateret til et specifikt tema, og deler deres tanker og erfaringer med hinanden. De bliver også udfordret til at tænke over hvordan de kan bruge det de lærer i dagligdagen derhjemme.

Alder:  Fra 12 år.
Længde: 8 eller 15 dage.
Deltagere: 25-35 deltagere fra forskellige lande. Personer under 16 rejser i delegationer med en leder (+21 år). Personer over 16 rejser alene uden leder og nogle gange uden en delegation. Udover deltagerene er der en koordinerende stab (+21 år).

Målene med Youth Meeting er, at deltagerne:
...udforsker forskellige temaer inden for fredsuddannelse.
...udvikler deres evne til at forholde sig kritisk til problemstillinger.
...udvikler deres lederegenskaber.
...lærer at tage ansvar for aktiviteter i grupper.
...får lyst til at tage initiativ til at skabe forandringer i deres egne lokalområder.