UNIKKE PROJEKTER

Om Mosaik

I takt med at globaliseringen øges, mindske de fysiske skel mellem lande og kulturer. Det skaber også et øget behov for lokal forståelse. Mosaikprogrammet fokuserer på de processer, der sker der, hvor vi virkelig kan gøre en forskel. Nemlig hos os selv i vores nærmiljø.

Mosaik er et officielt CISV-program og indeholder en masse forskellige projekter, som gennemføres af CISVs lokalforeninger verden over. Det er helt i linje med CISVs pædagogiske ambition om at skabe forandringer og engagement hos børn, unge og voksne gennem deltagelse i fredsuddannende aktiviteter.

Dit mosaikprojekt

Mosaik fører mennesker sammen gennem fredsuddannende projekter. Projekterne gør det muligt for folk at være med til selv at skabe positive forandringer i deres lokalsamfund. Et mosaikprojekt tager udgangspunk i den lokale virkelighed, udforsker den og lader deltagerne forstå, at de kan forandre den verden, de lever i. Det sker gennem en gennemtænkt pædagogisk proces. Målet er at udvikle deltagernes kundskaber, færdigheder og holdninger, så de bliver aktive medborgere i et flerkulturelt samfund.

Hvis du er interesseret i Mosaik, kan du vælge at deltage i det af de eksisterende projekter. Men du kan også lave dit helt eget projekt. Det bedste ved mosaikprogrammet er, at du kan udforme dit projekt, lige som du vil. Måske vil du lave en lejr, der varer en uge, en række seminarer eller weekendmøder, som resulterer i en festival sammen med andre organisationer. Måske vil du arbejde med unge, gamle, blandede aldersgrupper i en stor eller en lille gruppe. Mulighederne er mange. Det vigtigste er, at projetet passer til dig og din arbejdsmåde. Det eneste, der stopper dig, er din fantasi.

Tema

Alle mosaikprojekter skal forsøge at dække et behov eller en gruppes interesser. Følgende spørgsmål er gode at kunne svare på, når man vælger sit tema:

  1. Hvad vil I arbejde med (tema)?
  2. Hvad får vores deltagere eller vores lokalsamfund ud af at arbejde med dette tema (behov)?
  3. Hvorfor vil nogen være med i et projekt med dette tema (interesse)?

Problem

Hver dag ser I sikkert ting i jeres omgivelser, som gør jeres vrede. På vej til skole/arbejde, i supermarkedet, i skolegården, ved genbrugsstationen, på biblioteket, på togstationen, i avisen, ja hvor som helst i samfundet. Dagligt støder vi alle på problemer, som påvirker os, og som vi ønsker at lave om på. Og der er faktisk mange problemer, vi kan være med til at finde løsninger på. I hvert fald kan vi træffe et valg om at vi vil forsøge at påvirke disse ting, og forhåbentligt skabe den ønskede forandring. Tænk over hvilke sager, der optager dig. Hvilke områder og steder, synes du, er vigtige at påvirke. Hvor er dit engagement? Hvad vil du gøre, for at

CISV og Freden

Hvis du overvejer at lave et mosaikprojekt, anbefaler vi, at du bruger et af de temaer, som er beskrevet nedenfor. De er kernen i CISV's arbejde. Passer din idé ind i en eller flere af disse fire kategorier, så har du noget rigtig godt fundament at bygge dit mosaikprojekt ud fra.

  • Identity and Global Awareness
  • Conflict and Resolution
  • Human Rights and Social Justice
  • Environment & Social Development
Sitemap
Close

Søgning