OPDAG, FORSTÅ, SKAB

Den uddannelsesmæssige proces i et mosaikprojekt bygger på tre trin: Opdag, forstå og skab.

At opdage, forstå og at skabe er en helt normal proces at gå igennem, hver gang du lærer noget nyt. I et mosaikprojekt bør de tre trin forekomme i de fastsatte faser, som er defineret i din projektplan. På den måde viser du, at dit projekt er gennemtænkt, og at ingenting er vilkårligt eller tilfældigt. Der kommer naturligvis til at ske ting, som man ikke er forberedte på, men den røde tråd i projektet skal være planlagt på forhånd.

Opdag

I opdagelsesfasen fokuserer man på at gøre et problem synliggjort. Deltagerne skal opdage, at problemet findes og forsøge at skabe opmærksomhed omkring det. Det kan være godt at starte med ting, som provokerer ens sanser, da det ofte vil være noget, alle deltagerne er opmærksomme på. Denne fase skal munde ud i, at man vælger et konkret problem at arbejde videre med.

Forstå

I forståelsesfasen behandler I det valgte tema dybere. Det er her, I stiller spørgsmål til, hvorfor det lige præcis blev det tema, I valgte. I denne face kigger man også nærmere på, hvilke årsager der er til, at problmet er opstået, og hvilken effekt problemstillingen har for forskellige grupper i samfundet.

Skab

I denne fase fokuserer deltagerne på, hvad de selv kan gøre for at skabe forandring. CISV's mål er at ”forberede individer til at blive aktive ansvarstagende og bidragende medlemmer af et fredeligere samfund.” Det er i skabelsesfacen, deltagerne lærer, hvordan de kan kæde det tema, de har valgt, sammen med deres egen hverdag. Målet er at skabe et engagement hos deltagerne og opmuntre dem til aktivt at skabe forandringer i deres egne liv såvel som i det samfund, de levet i.

Sitemap
Close

Søgning