MOSAIK

MOSAIK

Verden er reflekteret i lokalsamfundet.

Mosaik-programmet tilbyder vores lokalforeninger en model for, hvordan man kan lave fredsuddannelse i lokalsamfundet. Hvert projekt tager fat i lokale behov og interesser på en meningsfuld måde. De fleste projekter planlægges og udføres i samarbejde med en anden organisation. Projekterne kan ligeledes gennemføres på mange forskellige måder. Mosaik-projekter er en læringserfaring for alle aldre og bidrager direkte til et bedre samfund.

Målene med Mosaik er, at deltagerne:
...skaber en personlig vilje til aktivt medborgerskab.
...får fremmet en kreativ og kritisk indstilling til problemer og løsninger.
...får lyst til at tage initiativ i deres lokalsamfund.
...får indsigt i et lokalt-forankret tema.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til Mosaik-udvalget.

Sitemap
Close

Søgning