Om Børne- og Straffeattester

Børne- og Straffeattester

Som ungdomsorganisation skal CISV leve op til en række krav til dansk lovgivning, heriblandt krav om indhentning af børneattester.

CISV Danmark kræver som en del af vores fokus på Risk Management at modtage børne- og straffeattester fra vores frivillige i forbindelse med afholdelsen af vores programmer og arrangementer.

Ansvar
Det er lokalforeningerne, der er ansvarlige for, at de relevante dokumenter bliver sendt til CISV Danmark før et program, når det drejer sig om frivillige, der er direkte tilknyttet lokalforeningen. Det er her den lokale risk manager, der har ansvaret for at dette sker. Herefter står kontoret for den videre administration.
NB: Hvis en lokalforening modtager kommunal støtte vil den opleve, at kommunen kræver en underskrift på, at dette arbejde bliver gjort og loven overholdt. Dette kan man trygt gøre, hvis man følger kravene som de er angivet her på siden.

Når det drejer sig om frivillige der er tilknyttet nationalt, eksempelvis i udvalgsarbejde, er det det udvalg den/de frivillige er tilknyttet, der er ansvarlige for at de relevante dokumenter fremsendes til kontoret. Udvalgsformanden har her ansvaret for at dette bliver gjort.

Hvem der skal indsendes på:
Nedenfor følger en forklaring for, hvilke frivillige der skal sende straffeattest og godkendelse af udlevering af børneattest til CISV Danmark.

Straffeattester:
- Alle stabe og ledere på alle programmer.
- Alle Seminar Camp deltagere
- Alle deltagere på 15 år eller derover på alle programmer.

Børneattester:

Bekendtgørelsen for frivillige organisationer siger, at der skal afleveres børneattester fra alle de, der som fx trænere, instruktører, holdledere, værtsfamilier, lærere og lignende, beskæftiger sig med børn/unge under 15 år. CISV Danmark indhenter derfor børneattester på alle der beskæftiger sig med børn/unge under 15 år, uanset beskæftigelsens omfang eller varighed. En børneattest skal sikre, at de voksne, der fungerer som frivillige, ikke er straffet for overgreb på børn.

Pligten omfatter også familiemedlemmer over 15 år eller andre over 15 år med en relation til den frivillige som har direkte kontakt med børn under 15 år.

Derfor skal følgende indsende børneattester:
- stabe og ledere på alle programmer med børn/unge under 15 år
- alle på 15 år og derover i værtsfamilier på Interchange med børn/unge under 15 år
- alle på 15 år og derover i værtsfamilier, hvor der er børn/unge under 15 år på besøg.
- Alle JCs.
- Alle der indgår i programudvalg, taskforces, lokalforeninger, mm. og indgår i relationer med børn under 15 år, som beskrevet herover. Børneattesten indhentes én gang per medlem i udgangspunktet. Der indhentes børneattest igen, såfremt medlemmet har været udmeldt, eller skifter position. Dette betyder, at hvis du går fra at være leder et år, til at være stabsmedlem et andet, skal attesten indhentes på ny.

Såfremt en familie ikke ønsker at aflevere en børneattest for de pågældende personer over 15 år, er det ikke muligt at fungere som værtsfamilie, hverken for egne børns delegationer eller andre delegationer.

Der henvises til bekendtgørelse om lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.

Deadlines
For alle programmer det pågældende år skal straffe- og børneattester i udgangspunktet være på plads senest 2 måneder inden programperiodens start. Dvs. 1. april for juni-august-perioden, 1. januar for marts-april-perioden og 1. oktober for december-januar-perioden. Der hvor dette ikke er muligt, indhentes straffe- og børneattest snarest muligt efter at behovet er blevet bekendt.

Inden for 2 uger efter deadline udsender kontoret en oversigt over manglende attester til lokalforening eller udvalg. Derfra vil der være en deadline på to uger til at få de manglende attester i orden.

For alle der indgår med fast funktion indsendes attest ved tiltrædelse, samtidig med at nationalsekretæren orienteres om tiltrædelsen.

Find procedurer for indhentning af børne- og straffeattester, ved at følge dette LINK!