Forsikring

Forsikring

Uanset, hvordan du deltager på en CISV aktivitet, så skal du være forsikret. Heldigvis har CISV en forsikring, der dækker alle vores deltagere. 

Vores forsikring dækker det meste
Fra og med 2016 er alle deltagere (også ledere, stabe, JCs) i CISV's internationale programmer dækket af den nye forsikring automatisk. Det er også muligt at få dækket alle, der tager på RTF, IJBC og lignende, hvis man beder om det – CISV Danmark vil normalt sørge for at alle, der deltager i RTF’er og internationale møder for foreningen er dækket.

Der er 24 timers dækning i hele verden fra man tager afsted til man kommer hjem. Der dækkes op til 10 ekstra dages rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i et program, så længe det følger CISV Internationals regler (at delegationer rejser sammen, alder for ledere/deltagere, etc.).

Forsikringen er fuldt dækket gennem de fees man betaler, og bliver dækket af national for deltagere på RTF, IJBC og lignende.

Der er ingen selvrisiko.

Frivillig hos CISV Danmark:
I forhold til ulykker er du så at sige på arbejde for CISV Danmark. Det betyder, at du er dækket af CISV Danmarks arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen dækker personskade, så der er tale om varige mén og erhvervsevnetab. Arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskab hurtigst muligt. Hvis du har egen forsikring, så skal denne muligvis dække først, men det afhænger af den konkrete sag. Kontakt derfor altid CISV Danmark i dette tilfælde. Du skal som leder samtidig have egen indboforsikring, der dækker dine ejendele og personlige ansvar, da dette ikke er en del af arbejdsskadeforsikringen.

Lejre i Danmark:
Alle skoler eller hytter, som CISV Danmark bruger til afholdelse af børnebyer og summercamps, er forsikret hos Max Levig med en All Risks Forsikring. Den dækker en række skader på de lånte lokaler op til 250.000 kroner, hvorefter CISV Internationals forsikring overtager. Policen for forsikringen hos Max Levig udsendes hvert år inden sommerens programmer. Du skal dog normalt være opmærksom på, at der er en selv-risiko samt, at skader skal anmeldes til forsikringsselskabet straks og senest 72 timer efter campen er slut. Husk desuden at orientere kontoret.

Andre CISV-aktiviteter:
Som frivillig for CISV er du i alle tilfælde dækket af vores erhvervsansvarsforsikring, når du "arbejder" for CISV. Den dækker dog kun dit ansvar for skader du forvolder på andre eller andres ejendom; IKKE tyveri af dine ting eller egne ulykker og din private forsikring skal normalt dække først. 
Som køkkenstab, træner eller en anden form for hjælper i forbindelse med et program er du desuden dækket af vores arbejdsskadeforsikring, som også inkluderer ulykker mm. 
Som værtsfamilie er man dækket af sin private forsikring og ens CISV-gæster er dækket af deres rejseforsikring. 

Deltager i RTF, Global Conference, EJBM, o.l.
Som deltager i RTF, Global Conference, mv. skal du orientere kontoret på secretary@dk.cisv.org om at du skal afsted og har behov for en forsikring. Vi køber derefter forsikringen igennem CISV International, så du er dækket fuldt ud. CISV Danmark dækker omkostningerne til forsikringen. Du vil modtage et forsikringsbevis fra kontoret inden for 1-2 uger efter du har efterspurgt den.

Se desuden beskrivelse af vores rejseforsikring nedenfor. Den generelle police for 2018 dækker alle deltagere på vores officielle programmer (Børneby, Step Up, Interchange, IPP, Seminar Camp og Youth Meeting). Policen kan rekvireres ved at skrive til kontoret på office@remove-this.dk.cisv.org.