Interchange

Interchange

Interchange er et familieorienteret udvekslingsprogram for 12-15 årige, hvor deltagerne og deres familier får oplevet en fremmed kultur på nærmeste hold. Programmet har to faser, én i hvert af de to deltagerlande, hvor man henholdsvis er vært for en deltager fra det andet land under opholdet i Danmark og gæst i dennes hjem under opholdet i det andet land. En stor del af en interchange foregår i familien, men delegationerne mødes også og oplever kulturelle ting sammen, ligesom de er på minicamp, hvor man har større fokus på CISV-aktiviteter. 

Interchange-udvalget står først og fremmest for at formidle interchange-aftaler mellem danske og udenlandske lokalforeninger. Derudover træner og støtter vi lokalforeningernes interchange-kontaktpersoner og ledere i forberedelsen af interchangen samt under selve programmet.

Interchange-udvalget

Rolle Navn Telefon E-mail
Formand Kit Rasmussen 30 32 86 76 interchange@dk.cisv.org
Medlem Anne-Marie Guldbrandsen interchange@dk.cisv.org