Doris Allen Støtteforening

Den Danske Doris Allen Støtteforening

Den Danske Doris Allen Støtteforening er en forening, der fungerer uafhængigt af CISV Danmark. Støtteforeningens formål er at give børn og unge bosiddende i Danmark mulighed for at deltage i CISV's uddannelsesprogrammer. Der gives tilskud til børn og unge, som ikke har økonomisk mulighed for at betale det fulde beløb for en CISV-aktivitet.

Flg. ansøgere har særlig fortrinsret ved ansøgninger til støtteforeningen: 
- Børn af enlige forsørgere. 
- Børn og unge med anden etnisk baggrund. 
- Unge mellem 18 og 25 år under uddannelse.

Ansøgninger bliver behandlet løbende gennem hele året.

Der kan kun søges tilskud til CISV´s programmer/aktiviteter, ikke til administrative møder/workshops.
Støtteforeningens formål er endvidere at samle midler ind til konsolidering af støtteforeningens formue, og til uddeling af midler i henhold til støtteforeningens til enhver tid gældende betingelser.

Den Danske Doris Allen Støtteforenings bestyrelse

Rolle Navn Telefon E-mail
Formand Kenneth Schou 20 66 55 37 egelandschou@gmail.com
Kasserer Lisbeth Skarving 21 79 92 74
Sekretær Winnie Ramsing 22 53 33 00 w.ra@live.dk
Bestyrelsesmedlem Kit Rasmussen 30 32 86 76 Kit.rasmussen@unilever.com
Bestyrelsesmedlem Britt Hoffmeyer 40 80 96 58 bh@hosc.eu
Suppleant Karin Alsø 51 23 03 84 Karin.alsoe@live.dk
Suppleant Eva Høeg 27 59 09 95 eva@evahoeg.dk
Fælles mail til bestyrelsen dorisallen@dk.cisv.org