Doris Allen Fonden

Den Danske Doris Allen Fond

Den Danske Doris Allen Fond er en støtteforening, der fungerer uafhængigt af CISV Danmark. Fondens formål er at give børn og unge bosiddende i Danmark mulighed for at deltage i CISV's uddannelsesprogrammer. Der gives tilskud til børn og unge, som ikke har økonomisk mulighed for at betale det fulde beløb for en CISV-aktivitet.

Flg. ansøgere har særlig fortrinsret ved ansøgninger til fonden: 
- Børn af enlige forsørgere. 
- Børn og unge med anden etnisk baggrund. 
- Unge mellem 18 og 25 år under uddannelse.

Ansøgninger bliver behandlet løbende gennem hele året.

Der kan kun søges tilskud til CISV´s programmer/aktiviteter, ikke til administrative møder/workshops.
Fondens formål er endvidere at samle midler ind til konsolidering af fondens formue, og til uddeling af midler i henhold til fondens til enhver tid gældende betingelser.

Den Danske Doris Allen Fonds bestyrelse

Rolle Navn Telefon E-mail
Formand Kenneth Schou 2066 5537 egelandschou@gmail.com
Kasserer Lisbeth Skarving 2947 7402 skarving@gmail.com
Sekretær Winnie Ramsing 2253 3300 winnie.ramsing@dk.cisv.org
Medlem Oscar Born 6177 3476 oscarborn@jubii.dk