Risk Management

Risk Management

Risk Management udvalget varetager kvalitetssikringen af vores programmer og aktiviteter. Som landsdækkende forening med et stort internationalt aktivitetsniveau, er det også særdeles vigtigt at vi overholder alle relevante love, regler og bestemmelser for arbejdet med børn og unge. Her er det Risk Management udvalget, der bistår foreningen i at planlægge og sikre at vi reducerer de risici, der måtte være, og at vi sørger for at tage de relevante forholdsregler og lave de nødvendige forberedelser for at vores programmer og aktiviteter altid foregår på sikre og forsvarlige måder.

Risk Management udvalget fungerer desuden som vagt-ordning, så vores udsendte frivillige altid har kontaktpersoner i Danmark, der er vant til at håndtere diverse problemer, og kan hjælpe dem. Risk Management udvalget bistår på samme måde vores nationale lejre og aktiviteter, og kan altid kontaktes såfremt, der er behov for bistand.

Risk Management-udvalget

Rolle Navn Telefon E-mail
Formand Linda Holmberg 26 74 78 71 riskmanager@dk.cisv.org
Medlem Eva Høeg riskmanager@dk.cisv.org
RM lokalforening Fyn Rikke Juel Enemærke 26 74 02 63 rikke.juel.enemaerke@dk.cisv.org
RM lokalforening Aarhus Laura Birkmose Hertz 60 13 36 82 laura.hertz96@gmail.com
RM lokalforening Nordsjælland Bolette Bjerregaard 29 41 14 85 boletteb@gmail.com
RM lokalforening Vestsjælland Eva Helms 21 49 02 49 evahelms@mail.dk