Risk Management

Risk Management

Risk Management udvalget varetager kvalitetssikringen af vores programmer og aktiviteter. Som landsdækkende forening med et stort internationalt aktivitetsniveau, er det også særdeles vigtigt at vi overholder alle relevante love, regler og bestemmelser for arbejdet med børn og unge. Her er det Risk Management udvalget, der bistår foreningen i at planlægge og sikre at vi reducerer de risici, der måtte være, og at vi sørger for at tage de relevante forholdsregler og lave de nødvendige forberedelser for at vores programmer og aktiviteter altid foregår på sikre og forsvarlige måder.

Risk Management udvalget fungerer desuden som vagt-ordning, så vores udsendte frivillige altid har kontaktpersoner i Danmark, der er vant til at håndtere diverse problemer, og kan hjælpe dem. Risk Management udvalget bistår på samme måde vores nationale lejre og aktiviteter, og kan altid kontaktes såfremt, der er behov for bistand.

Hen over sommeren er de ansvarlige for årets nødprocedure følgende:

Uge 26   Kenneth/ Eva

Uge 27   Kenneth/ Eva

Uge 28   Linda/ Eva

Uge 29   Linda/ Eva

Uge 30   Linda/ Kenneth

Uge 31   Kenneth/ Eva

Uge 32   Kenneth/ Eva

Uge 33   Linda/ Eva

Risk Management-udvalget

Rolle Navn Telefon E-mail
Formand Linda Holmberg 26 74 78 71 riskmanager@dk.cisv.org
Medlem Eva Høeg 27 59 09 95 riskmanager@dk.cisv.org
Medlem Kenneth Schou 20 66 55 37 riskmanager@dk.cisv.org
Risk managers i lokalforeninger:
Fyn Rikke Juel Enemærke 26 74 02 63 rikke.juel.enemaerke@dk.cisv.org
Midtjylland Laura Birkmose Hertz 60 13 36 82 laura.hertz96@gmail.com
Nordsjælland Bolette Bjerregaard 31 44 06 48 boletteb@gmail.com
Vestsjælland Anne Marie Marckmann 41 40 95 63 vestsjaellandcisv@gmail.com
Amager Lene Holgaard mosterolga@gmail.com
Storstrøm Linda Christensen 26 82 59 20 cisvstorstroem@gmail.com
Roskilde Sune Aggergaard 61 56 74 05 Sune@aggergaard.dk
Hareskov-Værløse Daniel Westermann Strandby 26 23 10 83 Daniel.westermann.strandby@gmail.com
Hareskov-Værløse Lili Westermann 44 66 10 83 / 30 30 02 28 lili.westermann@gmail.com
Aalborg-Nordjylland Laura Birkmose Hertz (med støtte fra Eva Høeg) 60 13 36 82 laura.hertz96@gmail.com