Lokalforeninger

Lokalforeninger i CISV Danmark

CISV Danmark har 9 lokalforeninger fordelt over hele landet.

CISV Danmarks medlemmer er fordelt ud på 9 lokalforeninger, som er spredt ud over det meste af landet. Lokalforeningerne gennemfører forskellige aktiviteter for deres medlemmer og har ansvaret for at sammensætte og udsende delegationer til CISV's forskellige programmer. De står også for at afholde kortere og længerevarende nationale og internationale aktiviteter.

Lokalforeningerne har ansvaret for at afholde CISV-aktiviteter i løbet af året – både mindre lokale projekter såvel som større, internationale programmer. Afholdelsen af de større internationale programmer går på skift imellem lokalforeningerne.

I Region Hovedstaden og Region Sjælland er der flere lokalforeninger. I de øvrige regioner (Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland) er der kun én lokalforening.

CISV Danmarks Lokalforeninger

Region Hovedstaden:
- Amager
- Hareskov-Værløse
- Nordsjælland

Region Sjælland:
- Roskilde
- Vestsjælland
- Storstrøm

Region Syddanmark:
- Fyn

Region Midtjylland:
Midtjylland

Region Nordjylland:
- Aalborg-Nordjylland