Daglig Ledelse

Daglig Ledelse

Daglig Ledelse er ansvarlig for den daglige drift af CISV Danmark, forberedelse af Hovedbestyrelsens arbejde og opfølgning i forhold til udvalg og lokalforeninger. Daglig Ledelse leder organisationen mellem Hovedbestyrelsens møder.

Klik på link, for at se de funktioner Daglig Ledelses medlemmer har:

  • Formand

  • Næstformand - Næstformanden er formandens sparringspartner og øvrig arbejdskraft i CISV Danmarks daglige beslutninger og administrative drift.

  • Landskasserer - Landskassereren er den organisationspolitisk ansvarlige for CISV Danmarks økonom.

  • National Repræsentant - Den Nationale Repræsentant er CISV Danmarks repræsentant ift. CISV International ifm. afstemninger, møder og kommunikation.

  • Nationale Junior Repræsentanter - De to nationale junior repræsentanter er CISV Danmarks ungdoms - Junior Branch' - stemme i Daglig Ledelse. Vores to NJRs er ligeledes daglige ledere af Junior Branch, hvor de koordinerer frivillige kræfter, arrangerer events, og har international og lokal kontakt med mere.

Valgperioder:
Formand, Næstformand og Landskasserer vælges begge for toårige perioder på Generalforsamlingen; dog i henholdsvis lige og ulige år.

National Repræsentant vælges for treårige perioder på Generalforsamlingen.

Nationale Junior Repræsentanter vælges for toårige perioder, således at én er på valg hvert år. Valget finder sted på det Årlige Junior Branch Møde.

Der er direkte valg til alle poster i Daglig Ledelse.

CISV Danmark Generalforsamling (GF) foregår hvert år i marts, hvor bl.a. valg til Formand, Trustee og Landskasserer finder sted.
Det Årlige Junior Branch Møde (ÅJBM) foregår hvert år første weekend i november, hvor blandt andet valg til NJR finder sted.

Arbejde
Daglig Ledelse mødes ca. 8-10 gange om året, og alle referater fra Daglig Ledelses møder kan findes under Værktøjer.

Daglig Ledelse kan kontaktes på daglig.ledelse@remove-this.dk.cisv.org

Her kan downloades forretningsorden for daglig ledelse.

(NB! mailen går også til CISVs teknisk-administrative medarbejder og nationalsekretær - ønsker du udelukkende at komme i kontakt med CISVs Daglige Ledelse, kan du anvende medlemmernes direkte mails, som findes nedenfor).

Daglig Ledelse

Rolle Navn Telefon E-mail
Formand Jesper Lykking president@dk.cisv.org
Næstformand Rikke Juel Enemærke vicepresident@dk.cisv.org
Landskasserer Anne Mette Sillassen
National Repræsentant Anne Tetens national.representative@dk.cisv.org
National Junior Repræsentant senior Clara Skibild 29 87 98 68 njr@dk.cisv.org
National Junior Repræsentant junior Merle Toft Thejls 23 92 21 43 njr@dk.cisv.org
Risk Manager Linda Holmberg lindaholmberg@mail.dk
NUDD-repræsentant (nyt i DL fra 2019) Astrid Nørgaard Hostrup astrid.hostrup@dk.cisv.org
Ikke i Daglig Ledelse:
Sociale medier Cecilie Rasmussen socialemedier@dk.cisv.org