Fokusområder

Fokusområder

Ingen er født til at undertrykke mennesker, ødelægge miljøet eller til at sprede racistisk propaganda. Det er ikke sandsynligt, at nogle  mennesker bliver født voldelige. Konflikter er skabt af mennesker. Men de samme personer, som starter konflikterne, kan også løse dem igen. Det er omstændighederne, som skaber konflikter.

“Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.” / UNESCO

For at kunne skabe fred er det vigtigt, at alle mennesker får en uddannelse. Det er vigtigt, at alle i verden arbejder for at skabe en holdbar udvikling - økonomisk,  socialt, økologisk, mv. Vi skal øge respekten for menneskerettigheder og ligestillingen mellem mænd og kvinder. Og vi skal bekæmpe fattigdom. Demokrati, forståelse, tryghed og frie og uafhængige medier er nogle af de faktorer, der kan modvirke konflikter og vold.

Det er vigtigt at skabe en fredskultur. Målet er frihed, social og økonomisk retfærdighed, demokrati og at menneskerettighederne ikke bliver krænket. Det kan vi opnå gennem fredsuddannelse. Når mennesker får nye informationer og oplysninger, kan de danne nye holdninger, færdigheder og få mere viden om, hvordan verden hænger sammen. I en fredskultur er vold aldrig løsningen på konflikter. I stedet skal vi fokusere på, at bekæmpe årsagerne til konflikterne.

Alle mennesker skal have samme muligheder for at deltage i samfundet. Det får de for eksempel ved at gå i skole og ved at få mulighed for at udtrykke deres meninger. Men alle i samfundet skal også tage et fælles ansvar for at udvikle det område eller den by, hvor man bor.

“…a culture of peace, which consists of values, attitudes and behaviours that reflect and inspire social interaction and sharing based on the principles of freedom, justice and democracy, all human rights, tolerance and solidarity, that reject violence and endeavour to prevent conflicts by tackling their root causes to solve problems through dialogue and negotiation and that guarantee the full exercise of all rights and the means to participate fully in the development process of their society.” / The United Nations General Assembly