Global Citizenship

Fredsuddannelse og Aktive Verdensborgere

Fredsuddannelse giver os de holdninger, færdigheder og viden, vi har brug for at blive forandringsagenter, både lokalt og globalt. Med andre ord at blive aktive verdensborgere.

Vi ser på de lokale og globale spørgsmål, der er relevante for alle lande, der anerkender, at fred kan betyde meget mere end fravær af krig. Fredsuddannelse opfordrer os til at se på en lang række spørgsmål og hjælper os med at få en bedre forståelse af:
- Vores egen identitet inden for det lokale og globale samfund.
- Grundlæggende menneskerettigheder samt former for udnyttelse og uretfærdighed.
- Konflikter og hvordan de kan være forårsaget, forebygges og løses.
- Bæredygtige løsninger for miljø og udviklingsspørgsmål.

Det at have mulighed for at blive venner med mennesker fra forskellige baggrunde og livserfaringer kan også spille en vigtig rolle inden for fredsuddannelse. Dette er fordi det tilskynder os til at undersøge vores egne holdninger og værdier, som igen er med til at udvide vores perspektiv på verden. Det hjælper også til at øge vores selvforståelse og vores bevidsthed om andre.

Vi arbejder med spørgsmålene inden for fredsuddannelse gennem det, der ofte kaldes Erfaringsbaseret Uddannelse, Interkulturel uddannelse og Global Citizenship. Du kan finde mere information om disse i vores Big Education Guide (Big Ed).