Plads

Interchange 2018 - Amager

CISV Amager, Hareskov/Værløse og Nordsjælland ansøgning til Interchange, Step Up og Youth Meeting 2018

Du kan klikke nederst for at komme til selve ansøgningsskemaet!

ALDER
Interchange er for 12-15-årige, se mere på http://www.cisv.dk/vores-aktiviteter/interchange/
Step Up er for 14-15-årige, se mere på http://www.cisv.dk/vores-aktiviteter/step-up/
Youth Meeting 12-15-årige, se mere på http://www.cisv.dk/vores-aktiviteter/youth-meeting/
Youth Meeting 16-18 årige, se mere på https://www.cisv.dk/vores-aktiviteter/youth-meeting/deltager-16-18-ar/
Youth Meeting 19+, se mere på https://www.cisv.dk/vores-aktiviteter/youth-meeting/deltager-19-ar/
Det er vigtigt, at du kun prioriterer det, som passer med din alder.

YOUTH MEETING 16-18 ÅRIGE OG 19+
Hvis du vil søge en plads på youth meeting 16-18 årige eller 19+ klik her: https://goo.gl/1sCJTg

TIDSPUNKT
Disse 3 programmer bliver typisk afholdt i det enkelte værtslands sommerferie. Nogle lande i Europa har først ferie i slutningen af juli / august måned, mens lande på den sydlige halvkugle oftest afholder aktiviteter i december/januar måned. Deltagelse i disse aktiviteter kræver, at du kan få fri fra skole i op til 3 uger.

FORBEREDELSE
For at kunne deltage i en CISV aktivitet, er der er en del forarbejde både for dig som deltager og for dine forældre.
CISV forventer, at du deltager i alle aktiviteterne. Der afholdes typisk 6-10 møder - heraf mindst 2 gange med deltagelse af dine forældre og lokalforeningens kontaktperson. Desuden arrangerer CISV en uddannelsesweekend og en evalueringsdag for alle delegationer, det er obligatorisk, at du deltager i begge.
UWX: 16.-18. marts er for alle Step Up- og Youth Meeting delegationer.
ICUW: 6.-8. april er for alle Interchange delegationer.
UW3: 2. september er evalueringsdag for alle 3 programmers delegationer.

FORDELING AF PLADSER PÅ DE FORSKELLIGE AKTIVITETER:
Ofte har vi for mange ansøgere i forhold til antallet af pladser. Derfor har vi valgt at fordele pladserne efter følgende principper:

1. Ansøgningsskemaet skal være indsendt til tiden, og alle ansøgere skal være medlem af CISV Danmark.
2. Delegationerne sammensættes, så der tilstræbes en ligelig fordeling af nye og erfarne CISV'ere.
3. Hvor aktive/hjælpsomme din familie har været i CISV tidligere år, vil indgå i vurderingen.
4. Pladserne vil blive fordelt ligeligt mellem lokalforeningerne i Region 1.
5. Lodtrækning, hvis der er for mange ansøgere til samme aktivitet.

Hvis du tidligere har været på Step Up og igen søger Step Up, kommer du sidst i køen efter andre ansøgere, som ikke tidligere har været på Step Up. Samme princip gælder for Interchange og Youth Meeting. Men hvis du tidligere har været på Step Up og nu søger Interchange eller Youth Meeting, er dine muligheder som andre, der søger Interchange eller Youth Meeting for første gang – Samme princip gælder for de øvrige aktiviteter.

BEKRÆFTELSE PÅ PLADSEN:
Du bekræfter pladsen på den tildelte aktivitet ved at indbetale deltagergebyret for dit program.
Interchange, 1-1½ årige kr. 2.900,-
Interchange, 2-årige kr. 3.400,-
Step Up, kr. 3.900,-
Youth Meeting, 8 dage kr. 1.600,-
Youth Meeting, 15 dage kr. 3.200,-
Beløbet vil ikke blive betalt tilbage, hvis du senere fortryder.
Hvis du ikke ønsker den plads, du har fået tildelt, skal du så hurtigt som muligt give besked til kontaktpersonen, dog senest 8 dage efter at du har fået den tilbudt. Tit er der andre, som gerne vil have pladsen.

DORIS ALLEN FONDEN
Der er mulighed for at søge økonomisk støtte fra Doris Allen fonden - se http://www.cisv.dk/om-cisv/netvaerk/doris-allen-fonden/


FRIVILLIG ORGANISATION
CISV er en organisation af frivillige, og alt arbejdet er baseret på hjælp fra vores medlemmer i alle aldre. Alder er ingen hindring for at deltage i CISV arbejde!
Udover deltagelse i forarbejdet inden du som deltager rejser – forventes det af dine forældre, at de hjælper med andre CISV opgaver. Det kan f.eks. være
- deltage i lokalforeningens bestyrelsesarbejde
- være værtsfamilie ved lokalforeningernes internationale aktiviteter
- være køkkenstab eller praktisk hjælper før, under og efter en lejr
- hjælpe til ved de lokale aktiviteter, der er i løbet af året, f.eks. uddannelses weekender for deltagere og ledere.
Vi forventer minimum 6 vagter af en familie pr. år, men gerne flere.
I vil sammen med tilbud om en plads også få tilsendt en forældreaftale, som skal udfyldes og returneres sammen med bekræftelsen af pladsen.

ANSØGNINGSFRIST
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 1. december 2017 - med alle korrekte informationer.
Alle som har afleveret komplette ansøgninger den 1. december 2017, og som opfylder kriterierne, vil indgå i fordelingen af pladserne.
I løbet af weekenden 9. - 10. december 2017 vil du få besked om, hvorvidt du er kommet med og i bekræftende fald, hvilken aktivitet du er blevet tilbudt.
Hvis du skulle være så uheldig ikke at blive tilbudt en plads, vil du automatiske komme på vores venteliste til evt. ledige pladser eller ekstra delegationer, som vi måske får i runde 2.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet!

Praktisk information

Rolle: Deltager
Program: Interchange
Alder: 13-14
Lokalforening: CISV Amager

Dato

Startdato: 29-06-2018
Slutdato: 12-08-2018

Sted

Land: Vietnam