Plads

CISV Børneby 2019 - region 1

This event has passed
Vil du deltage på en Børneby i 2019?

Nederst er der en "Fortsæt"-knap, som leder til selve ansøgningsformularen!

Information om CISV Børneby 2019

Nederst er der en "Fortsæt" knap, som leder til selve ansøgningsformularen.

ALDER
I en CISV børnebyer er børn 11 år. I børnebyer i sommerhalvåret, skal dit barn være fyldt 11 år i perioden fra d. 2. juni 2019 - d. 31/8 2019 for at deltage. I vinterhalvåret skal dit barn være fyldt 11 år i perioden fra d. 2. november 2019 - d. 31. januar 2020.

TIDSPUNKT
Børnebyer bliver typisk afholdt i det enkelte værtslands sommerferie. Nogle lande i Europa har først ferie i slutningen af juli/august måned, mens lande på den sydlige halvkugle oftest afholder børnebyer i december/januar måned. Deltagelse i disse børnebyer kræver, at jeres børn kan tage fri fra skole i op til 3 uger. 
Bemærk at datoerne for camps kan ændre sig. De bliver først bekræftet når vi modtager Info-Pack 1 (som kommer senest 1. marts, for camps i sommeren). Sker der dato ændringer får ansøgere m.fl. information herom.

INFORMATION
Lokalforeningerne i region Hovedstaden, Amager, Hareskov-Værløse og Nordsjælland, afholder informationsmøder d. 25. oktober på Kastrupgårdskolen på Amager og d. 31. oktober i Farum kulturhus. Tid og sted samt tilmelding findes på www.cisv.dk. Her informerer region Hovedstaden om deltagelse i Børnebyer og andre CISV-aktiviteter, og der vil være tidligere deltagere til stede, der fortæller om livet i en Børneby og hvilke oplevelser, det giver.


UDVÆLGELSE
Lokalforeningerne Amager, Hareskov-Værløse og Nordsjælland afholder en udvælgelsesweekend d. 24.-26. november, hvor der gennemføres forskellige CISV-aktiviteter. Her kan børnene finde ud af, om de har lyst til at deltage i en børneby, og lederne vurderer, om børnene er parate til at tage afsted.

Delegationerne sammensættes efter weekenden, og alle ansøgere får besked senest 9. december. CISV forsøger så vidt muligt at få alle interesserede børn med i en børneby – evt. via en anden lokalforening end der, hvor familien melder sig til. Såfremt der er flere ansøgere end pladser, trækkes der lod blandt ansøgerne. 

Ansøgningsfrist til Børneby er 19. november. Dette er FØR weekenden. Hvis du finder ud af, at deltagelse i Børneby alligevel ikke er noget for dig, beder vi om, at du giver os besked om dette hurtigst muligt efter weekenden på mail cisvreg1boerneby@gmail.com.


FORBEREDELSE
For at kunne deltage i en børneby, er der er en del forarbejde både for børnene - men også for forældrene. 
CISV forventer, at børnene deltager i alle aktiviteterne. Der afholdes ca. 6-8 møder - heraf mindst 2 gange med deltagelse af forældre og Lokalforeningens børneby-kontaktperson. 
Børn og leder skal lære hinanden godt at kende og forberede forskellige ting, der kræves til en børneby: underholdning/aktiviteter til en nationaldag og en nationalmappe, som præsenterer delegationen og Danmark. Nationalmappen skal produceres i 90 eksemplarer, hvorfor der er behov for at forældrene bidrager med en del praktisk hjælp til både denne opgave, men også andre ting. Vi anbefaler også, at børnene i løbet af foråret har et weekendophold/en overnatning sammen med lederen for bedre at lære hinanden at kende og forberede sig til børnebyen. Denne weekend er det forældrene, som er ansvarlig for at arrangere.

Endelig arrangerer CISV en uddannelsesweekend for alle børneby-delegationer, som er obligatorisk at deltage i. Her får børn og leder en lille forsmag på børneby-livets dagsrytme og aktiviteter. 
For delegationerne skal enten deltage på weekenden d. 5.-7. april 2019 i Nordsjælland eller d. 26.-28. april 2018 på Fyn

REJSE OG BILLETTER
CISV Danmark arrangerer, hvordan rejsen til og fra børnebyerne skal foregå, og det er også CISV Danmark, der indkøber fly- og togbilletter. Deltagerne indbetaler til en rejsepulje, hvor igennem der sker en udligning af rejseudgifterne, således at de oversøiske destinationer bliver lidt billigere, mens de korte bliver lidt dyrere. Beløbet, der indbetales til rejsepuljen, dækker desuden omkostninger til dansk og international administration, en intern CISV forsikring, andelen af lederens rejseomkostninger samt et bidrag til den danske Doris Allen fond - se nedenfor.
Hvis en deltager springer fra en delegation, refunderes det indbetalte beløb ikke, med mindre der er tale om force majoure.
CISV tegner ikke afbestillingsforsikring for deltagerne. 

ØNSKE OM DESTINATION
Oplevelsen i en børneby er den samme, uanset hvor i verden man er. 
På ansøgningsskemaet skal I afkrydse, hvilken øvre økonomisk grænse I sætter. Man kan kun afgrænse opefter. Man er altså ikke garanteret at komme til en bestemt destination ved den økonomiske tilkendegivelse. Men vi tager hensyn til de, som har økonomiske begrænsninger. I Region 1 samarbejder vi omkring samsætning af delegationer, dvs. at man ikke nødvendigvis rejser ud med den lokalforening, som man hører til. Derfor er det vigtigt at børnene deltager på udvælgelsesweekenden. Tilmeldelse til denne weekend sker via CISVportal.dk.

DORIS ALLEN FONDEN
Der er mulighed for at søge økonomisk støtte fra Doris Allen fonden - se evt. www.cisv.dk/cisv-danmark/dendanskedorisallenfond 

FRIVILLIG ORGANISATION
CISV er en frivillig organisation, som er baseret på frivillig hjælp fra alle vores medlemmer i alle aldre. Alder er ingen hindring for at deltage i CISV arbejde! 
Udover deltagelse i forarbejdet inden børnene rejser – forventes det af jer som forældre, at I hjælper med andre CISV opgaver. Det kan fx være
- deltage i lokalforeningens bestyrelsesarbejde
- være værtsfamilie for sommerens deltagere, når der er en regional børneby eller Step Up (camp for 14-15 årige) 
- være køkkenstab eller praktisk hjælper før, under og efter en lejr.

Vi glæder os til at modtage jeres ansøgning og møde jer til informationsmøde mv.! 

Med venlig hilsen
Kontaktpersonerne for børneby i region 1

Har I spørgsmål, der ikke med denne information er besvaret, kan de stilles til Børneby-kontaktpersonerne på cisvreg1boerneby@remove-this.gmail.com

 

FORTSÆT!

Praktisk information

Rolle: Deltager
Program: Børneby
Alder: 11
Lokalforening: CISV Denmark Region 1

Dato

Startdato: 17-09-2018
Slutdato: 19-11-2018