Plads

Børneby i 2018?

4 ledige pladser til børneby med Aarhus LF

OBS! Dette ansøgningsskema er kun gældende for Aarhus Lokalforening

Nederst er der en "Fortsæt"-knap, som leder til selve ansøgningsformularen.

ALDER

I CISV's børnebyer er børn 11 år. I børnebyer i sommerhalvåret, skal dit barn være fyldt 11 år i perioden fra d. 2. juni 2017 - d. 31/8 2018 for at deltage.

TIDSPUNKT

Børnebyer bliver typisk afholdt i det enkelte værtslands sommerferie. I 2018 skal CISV Aarhus sende en delegation børn til Rogaland, Norge og Michigan City/Lakeshore, USA. Datoerne for begge børnebyer er d. 29/6-26/7 2018.

Bemærk at datoerne for camps kan ændre sig. De bliver først bekræftet når vi modtager PreCamp 1, som kommer senest 1. marts for sommerbørnebyer. Sker der datoændringer, får ansøgere m.fl. information herom.

INFORMATIONSMØDE

Lokalforeningerne afholder normalt et informationsmøde, hvor der typisk informeres om deltagelse i børnebyer og andre CISV-aktiviteter. CISV Aarhus afholder dette torsdag d. 12/10-2018 kl. 19-21 på Katrinebjergskolen, Aarhus N - tilmelding nødvendig: www.facebook.com/events/483175962052533/

Her informerer CISV Aarhus om deltagelse i Børnebyer og andre CISV-aktiviteter, og der vil være tidligere deltagere til stede, der fortæller om livet i en Børneby og hvilke oplevelser, det giver.

UDVÆLGELSE

Såfremt der er flere ansøgere end pladser, trækkes der lod blandt ansøgerne. 

Delegationerne sammensættes i december/januar, og alle ansøgere får i den forbindelse besked om resultatet. Hvis der har været lodtrækning, forsøger CISV så vidt muligt at få alle interesserede børn med i en børneby – evt. via en anden lokalforening end der, hvor familien melder sig til. 

FORBEREDELSE

For at kunne deltage i en børneby er der er en del forarbejde både for børnene - men også for forældrene. 

CISV forventer, at børnene deltager i alle aktiviteterne.

Børn og leder skal lære hinanden godt at kende og forberede forskellige ting, der kræves til en børneby: underholdning/aktiviteter til en nationaldag og en nationalmappe, som præsenterer delegationen og Danmark. Nationalmappen skal produceres i 90 eksemplarer, hvorfor der er behov for at forældrene bidrager med en del praktisk hjælp til både denne opgave, men også andre ting. Vi anbefaler også, at børnene i løbet af foråret har et weekendophold/en overnatning sammen med lederen for bedre at lære hinanden at kende og forberede sig til børnebyen. Denne weekend er det forældrene, som er ansvarlig for at arrangere.

Endelig arrangerer CISV en uddannelsesweekend for alle børneby-delegationer, som er obligatorisk at deltage i. Her får børn og leder en lille forsmag på børneby-livets dagsrytme og aktiviteter. For deltagerne fra CISV Aarhus bliver det enten i weekenden d. 13.-15. april 2018 i Hareskov-Værløse eller d. 20.-22. april 2018 i Aarhus. Ansøgere skal sætte begge weekender af i kalenderen. Det bliver besluttet i februar, hvilken af de to, delegationen skal deltage i. Evt. kan den modsatte weekend benyttes til et almindeligt delegationsmøde.

REJSE OG BILLETTER

CISV Danmark arrangerer, hvordan rejsen til og fra børnebyerne skal foregå, og det er også CISV Danmark, der indkøber fly- og togbilletter. Deltagerne indbetaler til en rejsepulje, hvor igennem der sker en udligning af rejseudgifterne, således at de oversøiske destinationer bliver lidt billigere, mens de korte bliver lidt dyrere. Beløbet, der indbetales til rejsepuljen, dækker desuden omkostninger til dansk og international administration, en verdensomspændende CISV-forsikring, andelen af lederens rejseomkostninger samt et bidrag til den danske Doris Allen fond - se nedenfor.

Hvis en deltager springer fra en delegation, refunderes det indbetalte beløb ikke, med mindre der er tale om force majoure - se goo.gl/SxeXRe

CISV tegner ikke afbestillingsforsikring for deltagerne. 

Ud over selv deltagergebyret kommer der udgifter til lægeerklæring, evt. vaccinationer, fælles rejsetøj, gaver til værtsfamilier o.l.

ØNSKE OM DESTINATION

Oplevelsen i en børneby er den samme, uanset hvor i verden man er. 

På ansøgningsskemaet skal I afkrydse, hvilken øvre økonomisk grænse I sætter. Man kan kun afgrænse opefter. Man er altså ikke garanteret at komme til en bestemt destination ved den økonomiske tilkendegivelse. Men vi tager hensyn til dem, der har økonomiske begrænsninger. Hvis CISV Aarhus ikke får ansøgere nok til begge børnebyer i Norge og USA, koordineres det med de øvrige lokalforeningers destinationer og ansøgere, hvilken destination vi beholder i CISV Aarhus.

DEN DANSKE DORIS ALLEN STØTTEFORENING

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte fra Den Danske Doris Allen Støtteforening.

FRIVILLIG ORGANISATION

CISV er en frivillig organisation, som er baseret på frivillig hjælp fra alle vores medlemmer i alle aldre. Alder er ingen hindring for at deltage i CISV arbejde! Når I sender jeres barn ud, står der frivillige og tager imod i den anden ende, og når vi i CISV Danmark afholder en lejr, har vi tilsvarende brug for jeres hjælp.

Udover deltagelse i forarbejdet inden børnene rejser – forventes det af jer som forældre, at I hjælper med andre CISV opgaver. Det kan fx være

- være værtsfamilie for sommerens deltagere, når der er en regional camp

- være køkkenstab eller praktisk hjælper før, under og efter en uddannelsesweekend/lejr

- deltage i lokalforeningens bestyrelsesarbejde - evt. som tilknyttet ressourceperson.

Vi glæder os til at modtage jeres ansøgning og møde jer til informationsmøde mv.! 

/CISV Aarhus

Har I spørgsmål, der ikke med denne information er besvaret, kan de stilles til CISV Aarhus' Børneby-kontaktperson, Victoria Tvorup Andersen, victoriatvorupandersen@gmail.com el. 28726870

Praktisk information

Rolle: Deltager
Antal pladser: 4
Program: Børneby
Alder: 11
Lokalforening: CISV Aarhus

Dato

Startdato: 29-06-2018
Slutdato: 26-07-2018

Sted

Land: USA
Sted: Michigan City/Lakeshore

Arrangør

CISV Aarhus
E-mail aarhus@dk.cisv.org