Plads

Børneby 2018 - Vestsjælland

CISV Vestsjælland ansøgning til Børneby 2018

Du kan klikke nederst for at komme til selve ansøgningsskemaet!

 

ALDER
I CISV's børnebyer er børn 11 år. I børnebyer i sommerhalvåret, skal dit barn være fyldt 11 år i perioden fra d. 2. juni 2017 - d. 31/8 2018 for at deltage. I vinterhalvåret skal dit barn være fyldt 11 år i perioden fra d. 2. november 2017 - d. 31. januar 2019.

TIDSPUNKT
Børnebyer bliver typisk afholdt i det enkelte værtslands sommerferie. I 2018 skal CISV Vsetsjælland sende en delegation børn til Colombia, Medellin og Germany, Luneburg. Datoerne for Colombia, Medellin er d. 23/06/2018-20/07/2018 og for Germany Luneburg d. 06/07/2018-02/08/2018.
Bemærk at datoerne for camps kan ændre sig. De bliver først bekræftet når vi modtager PreCamp 1, som kommer senest 1. marts for sommerbyer og 1. september for vinterbyer. Sker der datoændringer, får ansøgere m.fl. information herom.

INFORMATIONSMØDE
Lokalforeningerne afholder normalt et informationsmøde, hvor der typisk informeres om deltagelse i børnebyer og andre CISV-aktiviteter. CISV Vestsjælland afholder dette onsdag d. 25/10-17 kl. 17:00 på Bispehøjen 2, Holbæk - tilmelding nødvendig: https://www.cisv.dk/dine-muligheder/kalender/events/informationsmoede-i-vestsjaelland-2/
Her informerer CISV Vestsjælland om deltagelse i Børnebyer og andre CISV-aktiviteter, og der vil være tidligere deltagere til stede, der fortæller om livet i en Børneby og hvilke oplevelser, det giver.

UDVÆLGELSE
Såfremt der er flere ansøgere end pladser, trækkes der lod blandt ansøgerne.
Delegationerne sammensættes i december/januar, og alle ansøgere får i den forbindelse besked om resultatet. Hvis der har været lodtrækning, forsøger CISV så vidt muligt at få alle interesserede børn med i en børneby – evt. via en anden lokalforening end der, hvor familien melder sig til.

FORBEREDELSE
For at kunne deltage i en børneby er der er en del forarbejde både for børnene - men også for forældrene.
CISV forventer, at børnene deltager i alle aktiviteterne. Der afholdes ca. 6-8 møder - heraf mindst 2 gange med deltagelse af forældre og Lokalforeningens børneby-kontaktperson.
Børn og leder skal lære hinanden godt at kende og forberede forskellige ting, der kræves til en børneby: underholdning/aktiviteter til en nationaldag og en nationalmappe, som præsenterer delegationen og Danmark. Nationalmappen skal produceres i 90 eksemplarer, hvorfor der er behov for at forældrene bidrager med en del praktisk hjælp til både denne opgave, men også andre ting. Vi anbefaler også, at børnene i løbet af foråret har et weekendophold/en overnatning sammen med lederen for bedre at lære hinanden at kende og forberede sig til børnebyen. Denne weekend er det forældrene, som er ansvarlig for at arrangere.
Endelig arrangerer CISV en uddannelsesweekend for alle børneby-delegationer, som er obligatorisk at deltage i. Her får børn og leder en lille forsmag på børneby-livets dagsrytme og aktiviteter. For deltagerne bliver det enten i weekenden d. 13-15 april 2018 i Hareskov-værløse eller d. 20-22 april, 2018 i Århus. Ansøgere skal sætte begge weekender af i kalenderen. Det bliver besluttet i februar, hvilken af de to, delegationen skal deltage i. Evt. kan den modsatte weekend benyttes til et almindeligt delegationsmøde.

REJSE OG BILLETTER
CISV Danmark arrangerer, hvordan rejsen til og fra børnebyerne skal foregå, og det er også CISV Danmark, der indkøber fly- og togbilletter. Deltagerne indbetaler til en rejsepulje, hvor igennem der sker en udligning af rejseudgifterne, således at de oversøiske destinationer bliver lidt billigere, mens de korte bliver lidt dyrere. Beløbet, der indbetales til rejsepuljen, dækker desuden omkostninger til dansk og international administration, en verdensomspændende CISV-forsikring, andelen af lederens rejseomkostninger samt et bidrag til den danske Doris Allen fond - se nedenfor.
Hvis en deltager springer fra en delegation, refunderes det indbetalte beløb ikke, med mindre der er tale om force majoure - se https://goo.gl/SxeXRe
CISV tegner IKKE afbestillingsforsikring for deltagerne.
Ud over selv deltagergebyret kommer der udgifter til lægeerklæring, evt. vaccinationer, fælles rejsetøj, gaver til værtsfamilier o.l.

ØNSKE OM DESTINATION
Oplevelsen i en børneby er den samme, uanset hvor i verden man er.
På ansøgningsskemaet skal I afkrydse, hvilken øvre økonomisk grænse I sætter. Man kan kun afgrænse opefter. Man er altså ikke garanteret at komme til en bestemt destination ved den økonomiske tilkendegivelse. Men vi tager hensyn til dem, der har økonomiske begrænsninger. Hvis CISV Vestsjælland ikke får ansøgere nok til begge børnebyer, koordineres det med de øvrige lokalforeningers destinationer og ansøgere, hvilken destination vi beholder i CISV Vestsjællans.

DORIS ALLEN FONDEN
Der er mulighed for at søge økonomisk støtte fra Doris Allen fonden - se evt. http://www.cisv.dk/cisv-danmark/dendanskedorisallenfond

FRIVILLIG ORGANISATION
CISV er en frivillig organisation, som er baseret på frivillig hjælp fra alle vores medlemmer i alle aldre. Alder er ingen hindring for at deltage i CISV arbejde! Når I sender jeres barn ud, står der frivillige og tager imod i den anden ende, og når vi i CISV Danmark afholder en lejr, har vi tilsvarende brug for jeres hjælp.
Udover deltagelse i forarbejdet inden børnene rejser – forventes det af jer som forældre, at I hjælper med andre CISV opgaver. Det kan fx være
- være værtsfamilie for sommerens deltagere, når der er en regional børneby eller Step Up (camp for 14-15 årige)
- være køkkenstab eller praktisk hjælper før, under og efter en uddannelsesweekend/lejr
- deltage i lokalforeningens bestyrelsesarbejde - evt. som tilknyttet ressourceperson.

Vi glæder os til at modtage jeres ansøgning og møde jer til informationsmøde mv.!

/CISV Vestsjælland.

Har I spørgsmål, der ikke med denne information er besvaret, kan de stilles til CISV Vestsjlland's Børneby-kontaktperson, Mette Petersen på vestsjaellandcisv@remove-this.gmail.com

 

Klik her for at komme til ansøgningsskemaet!

Praktisk information

Rolle: Deltager
Program: Børneby
Alder: 11
Lokalforening: CISV Vestsjælland

Dato

Startdato: 23-06-2018
Slutdato: 02-08-2018

Sted

Sted: Medellin/Colombia og Luneburg/Tyskland