Events

Stiftende generalforsamling Den Danske Doris Allen Fond

This event has passed
Stiftende generalforsamling med det formål organisatorisk og økonomisk at udskille DDDAF fra CISV Danmark til en reel selvstændig støtteforening

 

 

Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling til Den Danske Doris Allen Støtteforening lørdag den 16. september kl. 14.00 på gl. skovvej 150B, 4420 Regstrup

Tilmelding her (session 3 - lørdag)!

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Registrering af fremmødte
 4. Valg af stemmetællere
 5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af sekretær
 9. Valg af mindst 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog således at den samlede bestyrelse udgør et ulige antal
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af 1 eller flere interne revisorer samt en revisor suppleant
 12. Eventuelt

 

Download gældende vedtægter her!

 

 

Den Danske Doris Allen Fond er en støtteforening, der fungerer uafhængigt af CISV Danmark. Foreningens formål er at fremme bedre sociale forhold for økonomisk udsatte børn og unge på tværs af etnicitet, kultur, nationalitet og religion ved at give børn og unge bosiddende i Danmark mulighed for at deltage i CISV's uddannelsesprogrammer, primært med internationalt islæt. Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i erfaringsbaseret læring og hensigten er at skabe indbyrdes tillid og respekt, opmuntre til skabelse af nye venskaber, styrke selvværdet hos den enkelte samt medvirke til at bryde den sociale arv, forebygge lavt uddannelsesniveau, kriminalitet mv.

Der gives tilskud til børn og unge, som ikke har økonomisk mulighed for at betale det fulde beløb for en CISV-aktivitet.

Flg. ansøgere har særlig fortrinsret ved ansøgninger til fonden:  
- Børn af enlige forsørgere.  
- Børn og unge med anden etnisk baggrund.  
- Unge mellem 18 og 25 år under uddannelse.

Ansøgninger bliver behandlet løbende gennem hele året.

Der kan kun søges tilskud til CISV´s programmer/aktiviteter, ikke til administrative møder/workshops. 
Fondens formål er endvidere at samle midler ind til konsolidering af fondens formue, og til uddeling af midler i henhold til fondens til enhver tid gældende betingelser.

Læs mere om DDDAF her!

 

Praktisk information

Dato

Startdato: 16-09-2017
Slutdato: 16-09-2017