Events

HB-møde forår CISV Danmark 2019

This event has passed
HB-møde

 

Vedr. HB-møde:

Søndag, den 10.marts 2019 kl. 10.00, afholdes der HB-møde på Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup.

Der kan indsendes forslag til behandling senest den 18.02., således at der kan sendes dagsorden ud senest 14 dage inden mødet.

a) Forslag til HB-møder kan stilles af HB medlemmer og udvalgsformænd. Forslag med beskrivelse af det konkrete dagsordenspunkt sendes til DL senest tre uger før HB-mødet. Et emne kan sættes på dagsordenen, når der rettidigt er fremkommet et oplæg herom, så de øvrige deltagere har mulighed for at forberede sig. 

Forslag skal indeholde følgende elementer:
1) Oplysning om, hvorvidt dagsordenspunktet er til orientering, drøftelse eller beslutning.

2) Én sides oplæg til punktet, der indeholder information om følgende:

I) Baggrunden for, at sagen bør tages op nu.

II) Den nuværende situation.

III) Mulige løsningsforslag.

IV) Vurdering af den økonomiske betydning for CISV


b)
 Vedrører et forslag et nationalt udvalg/taskforce eller dettes ansvarsområde, skal det pågældende udvalg/taskforce høres forud for behandling af emnet i HB.

Tilmelding til HB-møde, klik her!

Vedr. Generalforsamling

Vær endvidere opmærksom på, at dagsorden for Generalforsamlingen ligger i kalender på CISVs hjemmeside, og at tilmelding hertil også foregår via medlemssystemet, klik her.

 

 

Praktisk information

Dato

Startdato: 10-03-2019
Slutdato: 10-03-2019

Sted

Sted: Kastrupgårdskolen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup

Arrangør

CISV Danmark
E-mail secretary@dk.cisv.org