Events

Generalforsamling CISV Amager

This event has passed

CISV AMAGER GENERALFORSAMLING OG FØRSTE MØDE I DELEGATIONERNE FOR 2019

 

Der afholdes generalforsamling på Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup d. 29. januar 2019 kl. 18.30-19.00, og samme aften – og sted - er der opstart af delegationerne for 2019, hvor børnene og deres leder mødes og begynder planlægningen. Så sæt kryds i hele familiens kalender.

Mere om generalforsamlingen med dagsorden og forslag til vedtægtsændringer herunder:

 

CISV Amager afholder ordinær generalforsamling den 29. Januar kl 18.30 på Kastrupgårdskolen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup

Dagsorden iflg. Vedtægterne

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

a. Valg af dirigent

b. Bestyrelsen aflægger beretning om virksomheden i det forløbne år

c. Bestyrelsen fremlægger regnskab for det forløbne regnskabsår

d. Bestyrelsen forelægger forslag til budget for det kommende regnskabsår

e. Behandling af indkomne forslag

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jvf. § 7

g. 2 repræsentanter til CISV Danmarks hovedbestyrelse, hvoraf 1 af disse skal være en junior

h. Valg af 2 revisorer

i. Eventuelt

 

 

Forslag til vedtægtsændringer:

 

Medlemskab:

 

§ 5. Stk. 1. Som medlemmer optages børn og unge samt enhver, som i øvrigt kan tilslutte sig foreningens/kredsens formål.

Man kan kun være medlem af én lokalforening/kreds.

 

Stk. 2. Alle medlemmer af lokalforeningen er medlem af Landsforeningen CISV Danmark og alle medlemmer, der er fyldt 11 år har stemmeret ved dennes generalforsamling i.h.t. vedtægterne for Landsforeningen CISV Danmark.

Foreslås ændret til:

Stk. 2. Alle medlemmer af lokalforeningen er medlem af Landsforeningen CISV Danmark. Alle medlemmer uanset alder har stemmeret ved såvel lokalforeningens som CISV Danmarks generalforsamling.

Ændringer foreslås da DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og Tipsmidlerne har et krav om at alle i en ungdomsorganisation skal kunne til såvel den lokale som nationale generalforsamling.

Praktisk information

Type: Generalforsamling
Ansvarlig lokalforening: CISV Amager

Dato

Startdato: 29-01-2019
Slutdato: 29-01-2019

Sted

Sted: Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup